Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGELSCH E S PR AAKKUNST. 97
voornaamwoorden Aveglaten, en dan wordt het voorzetsel, dat
eigenlijk voor het betrekkelijke voornaamwoord behoort te staan,
aan het einde van den volzin geplaatst; als: Het kind, waar-
mede gij spreekt, the child you speah to; beter: the child io lohoni
yon speah. Het rijtuig, waarin ik reed, the carriage I rode ia;
beter: the carriagè in which I rode, enz.
That wordt gebruikt in plaats van loho af' which:
1) Na bijvoegelijke naamwoorden in den overtreffende trap;
als: hij is de rijkste, dien ik ken, he is the richest inau, that I
know,
2) Als twee zelfstandige naamwoorden voorafgaan, waarvan
het eene icho en het andere ivhich vereischt; als: De man en
het paard, die wij gisteren zagen. The man and the horse that
we san: yesterday,
3) Na het vragende voornaamwoord wie, u'ho; als: wie, die
eenig verstand heeft, who that has any sense.
Het gebruik alleen schijnt that te verkiezen ua de woorden
the same, de zelfde; all, alle; some en any, sommige, eenige.
ed'^te Oefening.
Het is het beste, dat men krijgen kan Salomo - was de
wijste man, dien de wereld ^ ooit ^ zag Uwe moeder was de
deugdzaamste® vrouw, die ik ooit gekend ^ heb. Uavo zuster
was het beminnelijkste^ meisje, dat ooit bestond®. De dame*"
en het schoothondje , die wij aan het raam'- zagen De
heer*^ en zijn hond, welke uitgingen Wie, die dat hoort
zal gelooven dat het waar is AVie, die het zief, zal den-
ken dat gij het gedaan hebt*®? Het is de zelfde schilderij
die gij tevoren zaagt Het is het zelfde, dat ik hem gistc-
ren2- zeide-'. Hij is de zeilde, die u wilde bedriegen-^. Zij
is de zelfde, die mijne kousen2'» breide^'^. Dat is alles wat ik
weet. Allen,*die het hooren-®, zullen het gelooven-^. Sommi-
gen, die het niet wisten'stonden verbaasd-^. Zijn er eenigen,
die het weten?
1 can be got. 2 Solomon. 3 ever, 4 world. 5- saw. 6 virtuous. 7 known.
7