Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
wm

9G GUONDEN DER
ik zag deugcnen, dien ik haat, / saiv Jam, ichom I hatc,
ik zag degene, die mij bemint,-/ saio her, ivho loves me,
ik zag degenen, die mij vervolgden, I saw fhose, tvho persecuted me.
hetgene, \
datgene wat, \ zuhat.
dat waarvan, dat waaraan, )
dezulke , die> \ ,
.. f such as.
diegene, die, ^
Als die veranderd kan worden in degene die, dan wordt
liet door he tvho vertaald; als: Die eens steelt, is een dief, he
ivho steeds once, is a ihief.
63stc Oefening.
Degene, die mij bedroog was de zuster van degene, die ik
beminde^. Hij is degene, die mij het boek bragt. Ik meen ^
degenen, die zoo bedroefd ^ waren, AYij hebben geen ^ goed ge-
voelen ® van dengenen, die van zijne vrienden kwaad ® spreekt
Ik zal dit boek aan dengenen geven, die zich het beste ge-
draagt^, Die zijne les niet kent*^, moet gestraft^- worden".
Die koopt moet betalen Wij beminnen altijddegenen,
die ons bewonderen*®, hoewel*^ wij niet*® altijd degenen be-
minnen, die wij bewonderen. Ik luisterde naar'^ datgene, wat
ik nu-® weet-' dat de kwaadaardigheid van den laster was
Degenen, die gelukkig schijnen te zijn^, zijn het niet altijd.
Hetgene vleit is gevaarlijker dan hetgene beleedigt
Hetgene ik het meest beminis alleen te zijn-®. Dat, waar-
aan de gierigaard^^ het minst denktis zijne rijkdommen^^
te genieten
1 deceived. 2 loved. 3 mean. 4 afflicted. 5 no. 6 opinion. 7 speaks. 8 bad.
9 behaves. 10 does not know. 11 be. 12 punished. 13 buys. 14 pay. 15 al-
ways love. 16 admire. 17 though. 18 do not. 19 gave my ear to. 20 now.
21 know. 22 was the malice of slander. 23 seem to be happy. 24 flatters.
25 dangerous. 26 offends. 27 like. 28 to bo alone. 29 miser. 30 thinks.... of.
31 to enjoy. 32 riches.
Men kan, behalve in den Isten naamval, alle betrekkelijke