Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGKLSCilE SPKxUiKKUNST. 95
men door: ou wkich, tciilt ivluch, hi iMch, of tchich , from. ivhich,
bij tchich, Uiroiijjb which, of eenig ander voorzetsel, al naar dat
het werkwoord het vereischt.
62ste Oefening.
De man, die speelt verliest ^ zijnen tijd Het bock, dat
het meest bevalt^, is niet altijd het nuttigste De tafel, die
gebroken*^ is. De vader, wiens kindei^en zoo gehoorzaam ^ zijn.
Een koning, aan wiens zorg ® wij eene goede wet^*^ verschuldigd
zijn De bank^', waarop gij zit De man, met wien gij
twistDe jongen, dien gij straftet^^. Het huis, dat gij bouwt
De dobbelsteenen, waarmede wij speeldenDe kerk, waarin
wij waren. Wat gij mij zegt^', schijnt ^^ niet waar te zijn. Het-
geen hij mij gevenwil, is niet goed. De moeder, wier kind
is gestorven20, is te beklagen^'. De courant22, waarvan gij
spreekt. De vork-"*, waarmede gij eetDe vrouw, die hij be-
mintHet meisje, dat hij haatte. De straat-', waarin hij
woontDe knecht^ dien hij den briefgaf-^. De lessenaar,
waartoe deze sleutel ^^ behoort ^^ kleermaker door wien
mijn rokgemaakt-^ is, woont in de straat, waardoor gij ge-
komen zijt.
1 games. '2 loses. 3 time. 4 pleases the most. 5 useful. 6 broken. 7 obe-
dient. 8 care. 9 owe. 10 law. 11 bench. 12 sit, 13 quarrel. 14 punished.
1.5 arc building. 16 played. 17 tell. 18 seems. 19 give me. 20 dead. 21 to
be pitied. 22 news-paper. 23 fork. 24 eat. 25 loves. 26 hates. 27 street.
28 lives. 29 gave. 30 letter. 31 desk. 32 belongs. 33 key. 34 tailor. 35 coat.
36 made. 37 come.
Als het betrekkelijke voornaamwoord door het aanwijzende
voornaamwoord degene wordt voorafgegaan, dan wordt dit laatste
in den Isten naamval door he, she of the^y in de andere naam-
vallen door hlm, her of ihose vertaald, als:
hij is degene, die, it is he, who.
zij is degene, die, it is she, luho.
het zijn degenen, die, it are they, icho.