Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
Oi GRONDEN DER
flom-^ cn armoede-^ brengen beide in verzoeking^"; gene ver-
wekt trotscliheid32^ deze ontevredenheid^^.
I nothing. 2 in common. 3 pleasure. 4 resemble. 5 dissipated. 6 which.
7 do you prefer. 8 to. 9 ribbon. 10 do you like best. 11 1 like ... better.
12 choose among. 13 flower. 14 take. 15 would please me. 16 if. 17 head.
18 were as fine. 19 would be. 20 agreeable to. 21. dear. 22 statue. 23 cele-
brateds. 24 modern. 25 sculptor, 26 much inferior to. 27 ancient. 28 wealth,
poverty. 30 arc both temptations. 31 excites. 32 pride. 33 discontentment.
i OF RELATIVE PRONOUNS. OVER M BETREKKKLIJKE
i VOOKNAAMWOOKDEN.
De betrekkelijke voornaamwoorden hebben betrekking op een
voorafgaand of ondersteld voorwerp; zij zijn u-ho, that, whidi,
lühat, en worden met weinig vei'andering en bijna gelijke betee-
kenis aldus verbogen:
N. 1. who, that, which, what, die, welke, dat, hetwelk, wat.
P. 2. ichose , of tvhicfi, of tchaty wiens, wier, welker, welks, waarvan.
/S. to ichoni, to which, to ivhat, wien, welken, wie, welke, hetwelk,
\ ' waaraan,
j 4. whoniy thcU, which, what, dien, welken, die, welke, dat, het-
! welk, wat.
O.
Tliat neemt geen voorzetsel voor zich; het kan echter in alle
naamvallen gebruikt worden, als men het voorzetsel aan het
einde van den volzin plaatst; als: the looman that I speak of, de
vrouw, van welke ik spreek.
Who en that worden alleen van personen en zulke voorwerpen
gebruikt, die men zich als persoonlijk, van het mannelijk of
vrouwelijk geslacht, voorstelt; als: the man who has been here,
of: the man that has heen here, de man, die hier geweest is; the
horse that you saio, het paard, dat gij zaagt.
Which en that hebben betrekking op levenlooze voorwerpen en
op dieren, die men niet als persoonlijk voorstellen wil; als: the
dog which you perceivcd, of: the dog that you perceived, de houd,
dien gij bemerktet.
Waarop, waarmede, waarin, waarvan, waardoor,
enz., die nimmer voor per.sonen mogen gebezigd worden, vertale