Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engelsche spkaakkunst. 03
OF DJCAJONSTRAT/yE PRONOUNS. -OVER DE AAN\yiJ-
ZENDE VOORNAAMWOORDEN.
De aanwijzende voornaamwoorden wijzen de voorwerpen'aan,
waarbij zij staan, of waarop zij, alleen staande, betrekking heb-
ben. Zij zijn:
N. 1 naamv. this, those, that, these, cnkelv., die, deze, dit, dat.
P. 2 naamv. of this, those, of that, these, diens, dier, dezes, dezer
O.
f3 naamv. to this, those, to that, these, ƒ dezen, deze, dit, dien, die, dat.
naamv. this, those, that, these, ^degene, degenen.
Als twee personen of zaken met elkander vergeleken worden ,
hebben that en those betrekking op de eerstgenoemde, this en these op
de laatstgenoemde; als: virtue and vice are as opposite to each other
as light and darlciiess; that (virtue) ennobles the mind, this {vice) de-
bases it. Dengd en ondeugd staan tegen elkander over als licht
en duisternis; gene (de deugd) veredelt de ziel, deze (de on-
deugd) verlaagt haar. Houses and cottages are inhabited; but those
are more convenient than these. Huizen en hutten worden bewoond ;
maar gene zijn gemakkelijker dan deze. That en those, this en
these komen hierin met jormer en latter overeen (bladz, 68). hoe-
veel this en ihat zelden op personen, maar former en latter zoo
wel op personen als zaken toegepast worden.
61ste Oefening.
Geef mij dat boek. Ik heb niets * gemeens - met dien man.
De vermaken van den wijze gelijken ^ in geen opzigt ' naar die
van eenen verkwister Welk ^ van deze boeken verkiest gij ^ ? Ik
verkies dit boven » dat. Welke van deze linten ^ bevallen u het
best^®? Deze bevallen mij beter" dan gene. Kies onderdeze
bloemenneem^^ deze of gene. Deze appels zijn beter dan die
peren. Dit paard zou mij beter bevallen'» dan dat, als ^^^ de
kopvan dit zoo mooi was^^ als van dat. Dit huis zoude ons
aangenamer 20 zijn i^» dan dat. Dit kan niet zoo duur zijn
als dat. De standbeelden-- der beroemdstebeeldhouwers^^
van onzen tijd-^ zijn verre beneden die der ouden-"'. Rijk-