Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGELSCH E S PR AAKKUNST. 91
mijne pennen zijn bedorvenZijne handenen zijn regier'®
voet zijn gekneusd-®. Zijne huizen en tuinen zijn niet schul-
den behist^i.
1. married. 2 to. 3 this, 4 that. .5 spendthrift. 6 drawing. 7 pleases. S re-
lation. 9 who. 10 to speak to. 11 trik. 12 swift. 13 cow. 14 not te be found.
15 set oft'. 16 to morrow. 17 spoiled. 18 hand. 19. right. 20 bruised. 21 en-
cumbered.
OF RECIPROCAL PRONOUNS, OVER DE AVEDER-
KEEKENDE VOORNAAJIWOORDEN.
De wederkeerende voornaamwoorden staan in de plaats der
persoonlijke voornaamwoorden, of zij verzeilen hen, of zij wij-
zen op hen terug. In de beide eerste gevallen dragen zij ook
den naam van zamengestelde persoonlijke voornaamwoorden. Het
zijn de volgende:
f
/ myself, ik zelf. we ourselves, wij zelve.
thou thyself y gij zelf. you yourself, gij zelf, enkelv.
he himself, hij zelf. you yourselves, gij zelve, meen*.
she herself, zij zelve. they themselves, zij zelve.
it itself, het zelf.
Slechts in den eersten naamval, nominative, kunnen zij met
de per.soonlijke voornaamwoorden /, thou, he^ enz., gebezigd
worden.
Zonder de persoonlijke voornaamwoorden, of voorafgegaan
door een voorzetsel, staan zij in den derden of vierden naam-
val , objective.
Mij, u, zich, ons, worden als wederkeerende voornaam-
woorden, in den 3den en 4den naamval vertaald door myself,
thyself, yourself, yourselves, himself, herself, itself, ourselves, them-
selves; als:
Ik wasch niij, I wash my self.
(thou warmst (hvself. ) , ,
.. , I [enkelvoud,
gij warmt u,^you warm yourself, )
(?/0M irann yourselves, meervond.
hij geeft zich veel moeite, he gives himfielf much tronbh.
zij vermoeit zich heel ligt, she tires herself very easiiy.