Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
1)0 (IRONDEN DKR
(len-o. De Éngelschen hebben, wel is waar21, hunne zwakheden
en onvolkomenhedenmaar de Fx*anschen zullende hunne
ook hebben.
ï ^ 1 pretends. 2 only meddle. 3 if. 4 become. 5 vert.: ik zal zijn, 6 satisfied.
[ 7 do not know. 8 well, 9 for. 10 do not speak. II often. 12 every, 13 na-
f tion. 14 peculiar. 15 just. 16 why de you find fault with. 17 custom. 18 may.
; 19 allow. 20 to keep. 21 it is true. 22 foible. 23 imperfection. 24 vert.:
j zullen (icill) hebben de hunne ook (a/so).
In plaats van de bijvoegelijke, bezigt men de zelfstandige be-
zittelijke voornaamwoorden na a, an, this, these, that, those, als
men een of meer voorwerpen van de zelfde soort, die aan iemand
toebehooren, bijzonder bedoelt (het zelfde wat ten aanzien der
beide teekens van den 2den naamval op bladz. 49 gezegd is),
als: een uwer paarden, a horse of yours; dit uw paard, of dit
paard van u, this horse of yours; deze uwe paarden, these hoi^^es
of yours. Met a of an is deze regel niet volstrekt noodzakelijk:
men kan ook zeggen: one of your horses; maar met , these,
that, those, kan men hem niet ontberen.
Het zelfde bezittelijke voornaamwoord behoeft voor op elkan-
der volgende zelfstandige naamwoorden niet herhaald te wor-
den: hier geldt het zelfde wat bladz. 20 van het lidwoord gezegd
is, als: de brieven van uwen broeder en uwe zuster zijn onder-
houdend, your brother^s and sister^s letters are interesting.
59ste Oefening.
Een mijner dochters is met - een hunner zonen getrouwd ^
Deze 3 knecht van mij zal het u zeggen. Die ^ nicht van hem
is eene doorbrengster Geef mij een van onze boeken. Deze
zijne teekening ® bevalt' mij. Het is een zijner nabestaanden^,
die ^ u wenscht te spreken Hij vertelde mij een van zijne
strekenïi. Deze uwe paarden zijn niet vlug^-. Mijn paard,
mijne koe en mijn kalf zijn niet te vinden Mijn vader en
mijne moeder znllen morgen*® vertrekkenMijn papier en