Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
KNGKLSCHK SPRAAKKUNST. ' 89
Van een volk sprekende, kan men even zoo zeggen: zijn ka-
rakter, üs character, enz.; doch beter zegt men.- the character of
this people,
57ste Oefening.
Mijn vriend zal 1 spoedig 2 komen. Waar ^ is uwe nicht? De
brieven van uwen broeder en uwe zuster ziju zeer onderhou-
dend Ik zal mijne teekeningen ® aan mijne vrienden toonen
De gierigaard telt ® altijd ® zijne schatten die hij in
eenen hoekvan zijne woningverbergtWat zijn wij aan
onze ouders niet verschuldigd'^! Gij geeft uwen kinderen eene
goede opvoeding'^. Vertel'^ mij de lotgevalleni» yan uwe reis'^
en het gesprek^" van uwe reisgenooten^'. Mijne zuster ver-
dient de liefdeharer ouders en de achting-^ van al hare
kennissen Zelfs ^^ de naijverigsten bekennen dat zij bekwaam-
heden 29 bezit28, en prijzen^o haar om^^ hare zedigheid. Hare
kunde haren onderwijzeren^^ eer aan-^-^
1 will. 2 soon. 3 where. 4 interesting. 5 show. 6 drawing. 7 raiser. 8 al-
ways. 9 tells. 10 treasure. 11 whieh. 12 hides. 13 corner. 14 dwelling.
15 do we not owe. 16 education. 17 tell. 18 adventure. 19 journey. 20 con-
versation. 2! companion. 22 deserves. 23 love. 24 esteem. 25 acquaintance.
26 even. 27 jealous, 28 allow her to be possessed of. 29 talent. 30 praise.
31 for. 3-2. knowledq;e. 33. gives credit to. 34 teachcr.
58ste Oefening.
Mijne zuster gefeft voor dat hare kinderen beter zijn dan
de mijne. Ik weet het niet; ik bemoei mij slechts 2 met de
mijne, en alszij zoo goed worden ^ als de hare, zal ik tevre-
den ® zijn Maar gij kent de mijne niet'' zoo goed als
ik de uwe ken; Avant ^ gij spreekt niet ^^ zoo dikwijls met
de mijne, als ik met de uwe spreek. Ieder ^^ volk^^ heeft
zijn eigenaardig'-^ karakter. De Engelschen hebben het hunne
even zoo goed ® als de Hollanders. Waarom berispt gij onze
gewoontenHebt gij ook niet de uwe? Uwe gewoonten kun-
nen'^ goed zijn; maar sta ons toe'^, dat wij de onze behou-