Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
GliONDEN DEU
1 easily. 2 believes of believe. 3 wishes of wish. 4 becomes of become.
5 experience. G likes of like to give advice. 7 does of do not like to take
it. 8 frequently. 9 endeavours of endeavour. 10 to appear more. 11 really.
12 murmer at. 13 dispensation. 14 providence. 15 reasonable. 16 towards.
17 if. 18 wish them to be. 19 rise. 20 are dancing upon, il turf. made.
23 a great noise. 24 pit. 25 fought. 26 door.
OF POSSESSIVE PRONOUNS, OVER DE BEZITTELIJKE
VOORNAAMWOORDEN.
De bezittelijke voornaamwoorden duiden den bezitter of eige-
naar van eenig voorwerp aan. Men -onderscheidt hen in bijvoe-
gelijke en zelfstandige. De eerste staan altijd voor het zelfstan-
dige naamwoord, dat de bezitting aanduidt; de laatste staan op
zichzelve, geheel alleen, of na het zelfstandige naamwoord, waar-
op zij betrekking hebben.
De bijvoegelijke bezittelijke voornaamwoorden zijn:
my, mijn, mijne, mijnen. our, ons, onze, onzen.
thy, uw, uwe, uwen. your, uw, uwe, uwen.
his, zijn, zijne, zijnen. their, hun, hunne, hunnen,
her, haar, hare, haren. haar, hare, haren.
its, zijn, zijne, zijnen, haar, haren.
De zelfstandig bezittelijke voornaamwoorden (zie bladz. 82) zijn:
mine, de mijne, den mijnen, het mijne.
thine, de uwe, den uwen, het uwe.
his, de zijne , den zijnen, ist, het zijne.
hers, de hare, den haren, ist, het hare
ours, de onze, den onzen, het onze.
yours, de uwe, den uwen, het uwe.
theirs, de hunne, den hunnen , de hare, den haren, het hunne.
De bezittelijke voornaamwoorden ondergaan hoegenaamd geen
verandering, zoo^als uit het bovenstaande blijkt; its, dat, als
onzijdig, alleen van dieren en levenlooze dingen gebezigd wordt,
toont dat in het volgende voorbeeld nog nader aan. Van eenen
hond sprekende, zegt men: zijn kop, its head; zijne huid,
skin; hak zijnen staart af, cut off its tail.
A^'an eene kat sprekende, zegt men: haar kop, its head; hare
huid, sJ:in; hak haren staart af, cut off it f: tail.