Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGELSCH E S PR AAKKUNST. 87
men door ihey vertaald, als: Men werkt nacht en dag aan de
kerk. They ivorh night and day at the church.
In eenen verbalenden stijl gebruikt men bij voorkeur you, om
men uit te drukken; als: Aan het einde dezer straat vindt men
ter regter zijde een paleis, ter linker zijde eene hut. At the end
of this street yoa find a palace to the right, and a cottage to the left.
In spreekwoorden of zedespreuken, waarin men op personen,
in eenen algemeenen zin genomen, betrekking heeft, kan men
door one, people, a. man, men, we of they vertaald worden, als:
/
One fears to see one's self such as one is.
People fear to see themselves such as they are.
A man fears to see himself such as he is.
Men fear to see themselves such as they arc.
We fear to see ourselves such as we are.
Tliey fear to see themselves such as they are.
Deze zes volzinnen beteekenen: Men vreest, zich te zien
zoo ais men is. De zin alleen, waarin wij men willen bezi-
gen, kan de keus bepalen. Zijn wij namelijk met eenige goede be-
kenden bijeen, en spreken wij over ons zeiven, dan is het «je
fear; spreken wij over anderen, omtrent wie wij minder tevreden
zijn, dan is het they fear. De vertaling is altijd men vreest.
Men zorge steeds, dat de werkwoorden en voornaamwoorden met
het eerste woord, dat voor men vertaald is, overeenkomen.
One wordt zelden gebruikt, omdat het den zin wanklinkend
en slepend maakt.
56ste Oefening.
Men gelooft - ligt ' wat men wenscht Men wordt ^ door
ondervinding 5 wijs. Men geeft gaarne raad maar men neemt
hem niet gaarne aan Men tracht ^ dikwijls ^ meer te schij-
nen lo dan men werkelijk^^ is. Men moet niet morren over^^
de schikkingen der Voorzienigheid Men moet jegens i® an-
deren billijk zijn, als^^ men wenscht dat zij jegens ons billijk
zijni®. Te Londen staat men zeer laat op*^. Men danste op2»
het gras-'. ]\ïen maakte-- veel geraasin den bak-^. Men vocht
aan de deur-^\