Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
GliONDEN DEU
1 beloved. 2 feavcil, 3 vice. 4 hated. 5 seen. G every day. 7 in. 8 stroet.
9 incessantly, 10 said. 11 answer. 12 scrutinized. 13 voice. 14 heard. 15 nt
the bottom. 16 garden. 17 scolding. 18 seat. 19 offered. 20 ]>arnameiit.
21 poem. 22 shown. 23 he was informed. 24 matter. 25 tyrant. 20 llattrce«!.
27 reward. 28 promised.
55^te Oefening,
Men zegt - dat de generaal ' IlÜler geivond 3 is, ]\Ien voor-
spelt ''' dat de -winter niet zeer streng ^ zal zijn. Men A^erze-
kert dat de Franschen den slag ® verloren ? hebben. INIen
vreest'^ dat het koren ^ dinn-i^ zal worden^'. Men zeo^t dat de
■ O
Engelsche tooneelspelers uit i® H'amburg'^ vertrokken ^^ zijn.
Men verwacht'^ dat hij naar Parijs^^ zal gaan. Men zeide-^*
mij dat hij ziek^" was. Men gelooftdat de vijandtemagtig^^
« is. Men spreektvan eene omwenteling^■'i. Men hield aan op
zijne straf27. Men sprakvan eenen slag Men denktaan
verraad
1 general. 2 said. 3 wounded. 4 prognosticated. 5 severe. 6 assured.
7 lost. 8 battle. 9 corn. 10 feared. 11 to become. 12 dear. 13 English.
14 performer. 15 gone away. 16 from. 17 Hamburgh. 18 expected. 19 Paris.
20 told. 21 sick. 22 enemy. 23 thought 24 too powerful. 25 revolution,
26 talked. 27 his being punished. 28 insisted upon. 29 treason.
Hoewel de regel, bladz. 85 opgegeven, boven alle anderen de
voorkeur verdient, kan men echter de oefening, naar de
twee volgende regelen, op eene andere wijze vertalen:
1) Van een algemeen gevoelen of gerucht sprekende, wordt
'me7i door they oï people vertaald; als;
1 g^jißral Ililler is wounded, etc,
people j
2) Als een werkwoord door men voorafgegaan, en door dat
gevolgd wordt, begint men den volzin met it, en maakt alleen
het werkwoord lijdend, als: It is said thai general Jliller is irojin-
ded. It ts prognosticated that the winter will not he very severe, en?..
Als het werkwoord, dat op men volgt, eene handeling aan-
duidt, die velen vereenigd of te gelijker tijd verrigten , dan wordt.