Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGP:L8CHE spraakkunst. 80
Doch niet alleen als men door een bedrijvend werkwoorden
,et voorwerp gevolgd wordt, maar zelfs dan, als m e n door een
nzijdig werkwoord, mits van het voegwoord dat of een voor-
etsel vergezeld, gevolgd wordt, geven de Éngelschen den vol-
in eenen lijdenden vorm; bv.:
BEDRIJVEND. LIJDEND.
icn zegt dat de generaal Hiller ge- de generaal Hiller wordt gezegd te
wond is. zijn gewond,
len vooi'spelt dat de winter niet de winter wordt voorspeld niet te
zeer streng zal zijn. zijn zeer streng,
len verzekert dat de Oostenrijkers de Oostenrijkers worden verzekerd te
den slag verloren hebben. hebben verloren den slag.
len vreest dat het koren duur zal het koren wordt gevreesd te wor-
worden. den duur.
len spreekt van eene omwente- eene omwenteling wordt gesproken
ling. van.
nen hield aan op zijne straf. zijne straf werd aangehouden op.
In deze twee laatste voorbeelden ziet men, dat, als een werk-
voord een voorzetsel bij zich heeft, dat voorzetsel dan in den
ijdenden vorm aan het einde van den volzin geplaatst wordt.
De voornaamste regel nu , en die boven alle anderen de voor-
beur verdient, is deze: Geef aan volzinnen met men den lijden-
len vorm: 1 als men door een bedrijvend werkwoord en het
"oorwerp gevolgd wordt; 2. als men een onzijdig werkwoord,
loor het voegwoord dat of een voorzetsel gevolgd , bij zich heeft.
54ste Oefening.
Men bemint ^ den vader, en men vreest ^denzoon. Men haat ^
le ondeugd Men ziet haar alle dagen 6 op ' straat ö. Men
:egt''' het hem onophoudelijk Men onderzocht zijn ant-
voord^'. Men hoorde'^ zijne stem ^^ aan het einde ^^ van den
mn^^. Men hoorde hem schelden^^. Menbood^^ hem eene plaats
in het parlement-® aan Men toonde^^ ons zijne gedichten
Men gaf hem kennis 2'i van de zaak^^ Men vleit de dwinge-
anden-^, maar men bemint ^ hen niet. Men vleithem, maar
Lïien bemint ' hem niet. IMen heeft ons eene belooning^? be-
I00fd28.