Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
GliONDEN DEU
lii
53ste Oefening.
Ik ben bet, die * het hem gezegd heb. Zij was het, die het:
heeft laten vallen Gij kunt het niet doen. Wij waren mett
ons achten. Zij zijn met hun vijven. AYie zeide u het te doen?'
Gij waart het niet, en uwe zuster ook niet Zijt gij het, die
deze pen vermaakt ^ hebt? Daar ^ waren eenige ® jonge officie--
ren I^r ^ zijn meer domooren ® dan booswichten Er is de-
zen morgenzo een zware** mist*- geweest. Er zijn veel stu-
denten*^ oip^^ de hoogeschoolEr zijn weinig geleerden*®, die3
zoo zedigzijn als hij. Het waren inderdaad*^ eerlijke*^ lie--
den. Het is een lief meisje. Het zijn lekkereappelen. Zijt gij]
het, broeder? Zijt gij gelukkig? Ik ben het. Is hij rijk? Hijj
is het. Hij beval mij eenen brief te schrijven, en ik deed hett
dadelijk.
I who. 2 dropped. 3 nor your sister neither. 4 mended. 5 there. 6 some.-
7 officer. 8 dunce. 9 wicked people. 10 morning. 11 thick. 12 fog. 13 student.;
14 at. 15 university. 16 learned. 17 modest. 18 indeed. 19 honest. 20 sweet.
OVER HET VOORNAAMAVOORD M E N.
Het eerste, waarop men letten moet, is te zien of de volzin,
waarin men voorkomt, lijdend kan gemaakt worden. Dit nu
kan geschieden, als men door een bedrijvend werkwoord en
het voorwerp gevolgd wordt; b.v.:
BEDRIJVEND.
men bemint den vader,
men vreest den zoon.
men haat de ondeugd,
men ziet haar.
men zegt het hem onoi)houdelijk.
men onderzocht zijn antwoord.
men hoorde zijne stem.
men hoorde hem.
men bood hem eene plaats aan.
men bemint hen niet.
LIJDEND.
de vader wordt U's) bemind,
de zoon wordt gevreesd,
de ondeugd wordt gehaat,
zij wordt gezien. (hem.i
het wordt onophoudelijk gezegd aanii
zijn antwoord werd {ivas) onderzocht.!
zijne stem werd gehoord,
hij werd gehoord.
eene plaats werd aangeboden aan hem.i
zij worden {are) niet bemind, enz.