Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGELSCH E S PR AAKKUNST. 83
met het werkw. in hot meerv,, als: Yuu are a good boy, gij zyt
een goede jongen.
In plaats van den tweeden naamval inhie, th'uie, enz,, door
mijns, uws, enz. (die toch als persoonlijke voornaamwoorden
zelden voorkomen) te vertalen, gebruiken wij den vierden naam-
val met het voorzetsel van; aldus: That book is mine, th ine, kis ^
enz., dat boek is vau mij, van u, van hem; in schrijftaal leest
men echter ook wel daarvoor: dat boek is het mijne, het uwe,
het zijne, en als zoodanig zal men ze onder de bezittelijke voor-
naamwoorden weder aantreffen.
In plaats van you, wordt dikwijls ye in den eersten naamval
gebruikt; als: Ve are happy, gij zijt gelukkig.
Ik ben het, wordt vertaald door il is 1.
gij zijt het, » » it is thou,
hij is het, " » it is he.
zij is het, " » it is she.
wij zijn het, » » it is we,
gij zijt het, rf n il is yoa,
zij zijn het, " >i it is they.
ik was het, enz. » » it zvas /, euz.
ilct voornaamwoord het ziet in de voorgaande voorbeelden
op den persoon, en daarom wordt het door it vertaald; het kan
echtor ook in do plaats van een bijvoegelijk naaniwooi'd, of in
de i)laats van eene handeling staan, en dan wordt het door so
vertaald; als: She is healthy, or apjyears to be so; zij is gezond,
of schijnt het te zijn. I bade him fefch it, anU he inimediately did
so; ik beval hem het te halen, en hij deed het dadelijk.
Als het woordje het, in het is, op een bepaald voorwerp
ziet, zoodat het niet als onpersoonlijk gebruikt wordt, dan wordt
het door he^ she oï they vertaald, al naar dat het geslacht of ge-
tal het vereischt; als: Het is een goed man, he is a good rnan ;
het is eene schoone vrouw, she is a beautiful woman; het is eene
schoone daad, it is a fine action; het zijn onbeschaamde meisjes,
ihey are impertinent girls.
Met ons tweeën, drieën, enz, wordt vertaald door two
of VS, tiiree of ns, of we are two, v:c are three. Met hun vij-
rvcn, fn'e oj (hem, enz.