Boekgegevens
Titel: Geschiedenis der Nederlansche letterkunde: voor gymnasiën en zelf-onderricht
Auteur: Hofdijk, W.J.
Uitgave: Amsterdam: Gebroeders Kraay, 1864
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 91-60
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203771
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis der Nederlansche letterkunde: voor gymnasiën en zelf-onderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
TWEEDE TIJDVAK.
MIDDEL-NEDERLANDSCIIE LETTEREN.
{Van 1150 tot 1550.)
1. Belangrijke veranderingen hadden er nu in den toe-
stand van geheel Europa plaats gegrepen. De adel, al-
lengs uit den stand der vrijen ontwikkeld, had zich geheel
daar boven verheven, en streed, openbaar en in 't geheim,
met de machtige geestelijkheid om den voorrang in 't ge-
bied over allen. De eigenen werden geheel, de min-ge-
goede vrijen ten deele beheerscht; den eersten werden
niet de minste rechten toegekend, de laatsten konden de
hunnen, door gebrek aan macht, niet laten gelden.
Zoodanig waren de maatschappelijke verhoudingen in
de elfde eeuw.
Maar nu kwam het jaar 1094. De Kluizenaar van
Amiens verscheen, bracht het Westen in beweging tegen
het Oosten — en de kruistochten namen een aanvang.
2. De schuddingen dezer waereldbeweging, die aller-
hande natiën met elkander in aanraking bracht, hadden
het volk uit zijne diepe vernedering opgeheven; rechten
en vrijheden doen ontstaan; steden gevormd en doen
bloeien; de drie standen nader aan elkander verbonden,
en allen: geestelijken, edelen en volk, door wijziging
van zeden en gewoonten, door verfijning van levenswijze,
door het doen ontstaan van nieuwe behoeften en de daar-