Boekgegevens
Titel: Geschiedenis der Nederlansche letterkunde: voor gymnasiën en zelf-onderricht
Auteur: Hofdijk, W.J.
Uitgave: Amsterdam: Gebroeders Kraay, 1864
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 91-60
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203771
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis der Nederlansche letterkunde: voor gymnasiën en zelf-onderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
1(?
Hiltibraht , leenman van diederik van Bern (de
theodorik der geschiedenis), na eene jarenlange afwe-
zigheid tot de zijnen terugkeerende, ontmoet op de Ber-
ner (Veronezer) grenzen een jongen krijger, in wien
hy uit naam en afkomst zijn zoon hadubrant herkent.
Hadubrant echter mistrouwt den grijzen vreemdeling,
die hem geschenken biedt en zich zijn vader noemt:
i/adiibrant giraa^alta /
7/iltibrahtes suini :
Mit yêrû scal man
^eba infâhan ,
ort widar orte.
Dû bist dir, alter Hun ,
ummet spahêr;
«penis mih
mit dînêm «cortun, wili mih
dînû sperû werpan ;
pist alsô gialtêt man
«Ô du êvvïn inwit fortos.
Dat sagêtum mi
iêolidantê
««/•ertar ubar ««entilsseo,
dat man mo furnam :
Tôt ist hiltibraht,
//eribrantes suno! '
Hadubrant sprak ,
Hiltibrahts zoon:
„Met de speer moet raen
„giften ontfangen :
„spits tegen spits.
„Gy zijt, overmoedige oude!
„listig bovenmate;
„gy verstrikt my
„met uwe woorden: gy wilt my
„met uwe speer werpen ;
„gy zijt even oud van dagen,
„als vergrijsd in bedrog. —
„Dit verhaalden my zeevaarders,
„jvestwaart van over de wentelende zee gekomen:
„dat de strijd hem wechnam;
„dood is Hiltibraht,
„Heribrants zoon!