Boekgegevens
Titel: Geschiedenis der Nederlansche letterkunde: voor gymnasiën en zelf-onderricht
Auteur: Hofdijk, W.J.
Uitgave: Amsterdam: Gebroeders Kraay, 1864
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 91-60
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203771
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis der Nederlansche letterkunde: voor gymnasiën en zelf-onderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERSTE TIJDVAK.
oüd-nedeklandsche letteren.
{Van de 8»'« eeuw tot 1150.)
1. Bestond er reden van rechtmatige klachten over het
gemis van eenige proeve uit den Voortijd onzer letter-
kundige geschiedenis — ook uit dit eerste Tijdvak (waarin
zich een aantal Sagen of Overleveringen in een
dichterlijken vorm kleedden, van welken sommigen later
tot een groot geheel samenvloeiden) zijn ons geene on-
verbasterde, en zelfs slechts zeer weinige omgewerkte
voortbrengselen van zuiver letterkundigen aart nagebleven.
Wat wy evenwel nog bezitten is genoegzaam, om, in
verband met de kennis der geestesrichting van de "Weste-
lijke Germanen, met eenige zekerheid het vermoeden te
bevestigen, dat de volkspoëzy zich, zoo al niet by uitslui-
ting dan toch met groote voorliefde, op het epiesch gebied
bewoog; waartoe het zwervende woud- en zeeleven, de
groote worstelingen der volkeren onderling, en de heldhaf-
tige daden van byzondere personen gereedelijk aanleiding
moesten geven, en ieder het hunne bydroeg.
2. De voornaamste oorzaak van het verloren gaan
der meeste, en van het vervormen der weinige overge-
blevene stukken, ligt in de invoering van het Christen-
dom; reeds op zich-zelf eene allerbelangrijkste gebeurte-
nis, en van den grootsten invloed op de ontwikkeling