Boekgegevens
Titel: Geschiedenis der Nederlansche letterkunde: voor gymnasiën en zelf-onderricht
Auteur: Hofdijk, W.J.
Uitgave: Amsterdam: Gebroeders Kraay, 1864
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 91-60
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203771
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis der Nederlansche letterkunde: voor gymnasiën en zelf-onderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
boeken uitmaken, loven zy den God tuisko, voortge-
sproten uit de aarde, en zijn zoon mann , als stamvaders
en stichters van hun geslacht. Aan mann schrijven zy
drie zonen toe, naar wier namen degenen die het dichtst
by den Oceaan liggen lugaevonen, de inlanders Hermio-
nen, en de overigen Istaevonen genoemd worden." —
Evenzeer verhaalt hy dat herman, de beroemde Vorst
der Cherusken, die varus met diens legioenen in het
Teutoburger woud vernield had, in de zangen zijner
landgenoten werd gevierd, en zijne nagedachtenis ge-
huldigd.
4. Dat intusschen vooral de godsdienstige zangen
reeds een betrekelijken graad van kunstwaarde moeten
bezeten hebben, is däaruit af te leiden, dat de schrijf-
kunst toen onder de priesters bekend was en gebezigd
werd. Dit voert van zelf het denkbeeld eener zekere
beschaving met zich. Hunne schrijfteekens, waarvan er
verschillende soorten bestonden en bewaard bleven, zijn
ons bekend onder den naam van runen. De volgende
soort, het oudst bekende Noordsche runen-alfabeth, moge
dienen om een denkbeeld dezer karakters te geven, en
tevens, om hunne overeenkomst en verschil met onze
letters aan te wijzen.
Y^ Fé: vee en bezitting, rijkdom.
P^ Ur: Auerochs, en storm.
|3 Thorn: doorn, ook Thor en Thürs: reu:>.
Reder: rijder, ruiter; of reid: rid.
Y Kaun; beteekenis onzeker.
Hagl: hagel en sneeuw.