Boekgegevens
Titel: Geschiedenis der Nederlansche letterkunde: voor gymnasiën en zelf-onderricht
Auteur: Hofdijk, W.J.
Uitgave: Amsterdam: Gebroeders Kraay, 1864
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 91-60
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203771
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis der Nederlansche letterkunde: voor gymnasiën en zelf-onderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDINÖ.
I.
I)e Letterkunde in het algemeen, en hare verschillende
vormen.
1. De geschiedenis der Letterkunde is de geschiede-
nis der geest-ontwikkeling van een volk, zoo als deze
zich in zijne geschriften openbaart; en tevens de geschie-
denis van hen, die zich door belangrijken invloed op het
letterkundig leven van dat volk hebben doen gelden.
De geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde omvat
alzoo de voortbrengselen van den geest des Nederlandschen
volks in zijne eigene spraak en schrift; en leert de
merkwaardige mannen kennen, die daarby met byzonde-
ren uitslag werkzaam zijn geweest.
2. Wie aanspraak meent te mogen maken op den titel van
beschaafd mensch, zal (en hierover is men het altoos eens
geweest) geen vreemdeling kunnen zijn in de geschiedenis
zijns Vaderlands — maar dan ook evenmin onbekend mogen
blijven met de geschiedenis der Letterkunde van dat vader-
land, die er in een zoo innig, zoo onafscheidelijk verband
mee staat, die er zoo geheel meê doorvlochten is. Het is met
1