Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
wmmBammB'
5G KUßOPA.
bew., waaronder 250,000 Duitschers en Friezen. De grond is nage-
noeg als in Jutland.
Sleeswijk, de hoofdstad, aan het einde van de golf Schlei, in eene schoone
streek gelegen, met een doofstommen-instituut, heeft 12,000 inw. In de nabijheid
Jigt Gottorp, het residentie-slot van den koninklijken stadhouder en de verdere
regering der hertogdommen Sleeswijk en Holstein. Frederikstad aan den Eider,
met 2500 inw., eene Hollandsche stichting, is in den jongsten tijd weder bekend
geworden door het bombardement van 1850. Eckernförde heeft 4000 inw.; in dc
nabijheid dezer plaats heeft men eene zeebadinrigting, Maria-Louisa-had gehee-
ten. Haderslehen met 6200, Tondern met 3000 en Husum met 4000 inw., zijn zee-
en koopsteden. Flensburg, koopstad aan eene golf, heeft 15,000 inwoners. Frede-
riksoord is eene kleine vesting aan het kanaal van Kiel. Tönning, nabij den mond
van den Eider, met eene kweekschool voor de zeevaart, heeft 2500 inw., met bijen-
teelt. Nordstrand en Pelworm, twee nieuw bedijkte eilanden, overblijfsels
van het veel grootere eiland Nordstrand, dat in 1634 door de zee verzwolgen werd,
hebben ieder 2000 bew. Het eiland Sylt (spr. Suult) heelt ruim 3000 bew., die goede
zeelieden zijn. Föhr heeft een vermaard zeebad en 4500 bew., die zich inzon-
derheid op vangst van vogels toeleggen, welke, in azijn gekookt en in tonnen ge-
pakt, een belangrijk artikel van uitvoer zijn. Alsen, aan den Kleinen Belt, 6 v.
m. met 21,500 bew., is een der schoonste eilanden in de Noordzee, met de stad
Sonderburg, die 3300 inw. teil. Op Arröe, aan den Kleinen Belt, met 8000 bew.,
heeft men het stadje Arröeskjöbing, met 1500 inw. Het eiland Fem er n, in de
Oostzee, aan de kust van Holsiem, gr. 3 v. m., heeft 8000 bew., en het stadje
Borg, met 1800 bew.
b. Het Duitsche hertogdom Holstein, 154 v. m., met 500,000
bew.
Glückstadt, de welgebouwde hoofdstad, in een laag, maar vruchtbaar oord nabij
de Elbe, heeft eene vrijhaven en 6000 inw. Rendsburg, versterkte stad aan den
Eider, in eene heide, heeft 11,000 inw. Kiel, in een aangenaam oord aan eene
golf der Oostzee, heeft eene haven, zeebaden, eene hoogeschool en 14,000 inw.;
ook houdt zij eene jaarmarkt, de Kieler omslag geheeten. Oldesloe, aan deTrave,
heeft eene zoutkeet en 3000 inw. Itzehoe, aan de bevaarbare Stör-elv, heeft 5500
inw. Wandsbeck, fraai vlek in de nabijheid van Hamburg. na Kopenhagen
de aanzienlijkste stad des Deenschen rijks, digt bij Hamburg aan de Elbe gelegen,
is welgebouwd, heeft eene haven en 30,000 inwoners, die aanzienlijken handel
drijven. Krempe heeft 1200, Wilster 2800, Heiligenhafen ISOO, Oldenburg 2400,
Neustadt 2700, Segeberg 3200 inw. Het fraaije dorp Blankenese, aan den oever
der Elbe, heeft 3000 inw., die scheepsreeders, visschers en loodsen zijn.
c. Het hertogdom Lauenburg, 19 v. m., met 47,000 bew.
Ratzeburg, stad op een eiland in het Ratzeburger-meer, met 3000 inw., behoort
voor een gedeelte aan Mecklenburg-Strelitz. iMuenburg, stad aan de Elbe eu
Stecknitz, heeft 4000, Möllen 2700 inw.
C. »e l<^ar-öer.
Van deze 25 eilanden zijn 17 bewoond; het zijn kale, steile, boom-
looze rotsgroepen. Zij liggen in de Noordzee, 90 mijlen ten westen
van Noorwegen, en hebben ruim 8000 bewoners, die van schapen-
teelt, vischen zeehondenvangst leven. Men heeft er uitmuntend dons.
Op het grootste dezer eilanden, Stromöe, v.m., met 1600 bew.,
]igt de stad Thorshaven^ 280 mijlen van Kopenhagen, met 800 inw.
Het eilaud IJsland.
Het ligt aan den noordpoolcirkel, 150 mijlen van Noorwegen en
35 van Groenland, en is eerst sedert 847 bevolkt. Het beslaat, zoo
als reeds gezegd is, 1800 v. m., en heeft slechts 6000 bew. Het
vormt over 't geheel eene hoogvlakte, die van dalen doorsneden is.
Het geheele binnenland is eene akelige woestijn, met onafzienbare
moerasstreken. Het zuidwestelijk gedeelte der kust is het meest
toegangbaar en bekend. De vulkanen, de dikwerf voorkomende aard-
bevingen en de meer en meer toenemende ijsbex'gen en ijsvelden doen