Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
mmm
48 EUROPA.
1. In Z u i d- S c li 011 a n d.
Kdinhurg, de hoofdstad van het koningrijk , nahij de golf Forth. Zij heeft een oud
koninklijk paleis, eene hloeijende hoogeschool, vele fabrieken, en met dc nabij-
gelegcne stad Leith , die de haven van Edinhurg is, 200,000 inwoners. Dc oudo
stad is slecht gebouwd, en ligt aan den kant van eene hooge rots; de fraai o-e-
bouwde nieuwe stad staat op eene hoogte, en is door eene diepe klove van '^le
vorige afgescheiden. Dunbar heeft 3000, IJaddington, aan de Tyne, de grootste
korenmarkt in Schotland, heeft 4000, Dunse, de grootste veemarkt, 3500, Keho,
vlek aan den Tweed, 5000, Dumfries, stad aan dc Nith, 12,000, Port Patrick,
vlek aan het Noordkanaal, waar men gewoonlijk naar Ierland overvaart, heeft
2500, Ayr 10,000, Kilmarnock, vlek aan den Irwin, met belangrijke manufactu-
ren, 21,000, Jruin, 7500 inw. Glasgotv, fraai gebouwde stad, aan de Clyde,
heeft eene akademie, aanzienlijke fabrieken, vooral in katoen, en 350,000 inw.,
die grooten zeehandel drijven. Lanark heeft 6000 iuw., en eene groote wolspin-
nerij in de nabijheid, Hamilton katoenspinnerijen en 10,000 inw. Paishi), voor-
name fabriekstad, aan de Cart, heelt 55.000 inw. De abdijkerk is een merkwaar-
dig gebouw. Greenock, aan den mond van de Clyde, is eene koopstad met
eene der beste havens en 36,000 inw. Stirling, aan de Forth, heeft een hoog-
gelegen kasteel en 13,000 inw. Falkerk, aan denCaron, heeft 9000 inw. TheCaron
Jromcorks, een vlek aan den Caron, heeft de grootste Schotsche ijzerwerken. Al-
loway, aan de Forth, heeft 7000 inw. en in den omtrek veel branderijenen steen-
koolmijnen. St. Andrcics heeft fraaije kerken en 6000 inw. Dunfermline, lijnwaad-
fabrieken en 14,000, Dumbarton 5500 inw.
2. In Midden-Schotland.
Perth, eene der fraaiste Schotsche steden, aan den bevaarbaren Tay, heeft fabrie-
ken, sterken handel en 25,000 inwoners. Dundee, welgebouwde koopsiad aan den
Tay, heeft eene goede haven en 80,000 inw. Aberdeen, stad aan de Dee, heeft
eene universiteit, voorname fabrieken en 75,000 inw. Jnverary heeft 1200, Camp-
heltown, op het schiereiland Cantire, 7000, Montrose 16,000, Arbroath of Aber-
brothik 17,000 inw., en in de nabijheid den hoogen vuurtoren Bellrock. Banff
heeft 6000 inw. Een voornaam bestaanmiddel van deze 5 laatste steden is haring-
visscherij.
3. In Noord-Schotland.
Inverness, welgebouwde liooflstad in dc hooglanden, aan den mond van dc
Ness, die zich hier in de golf Murray uitstort en nimmer toevriest. heeft eene
haven, eene akademie, fabrieken, handel cn 16,000 inw. Deze stad is de hoofd-
marktplaais voor de Bergschotten. Cromarty, heeft 2000, Tain 3000, Dornoch 600
cn Wick 7000 inw.
Tot Schotland behooren de navolgende eilanden:
1. Bute cn Arran, in de golf van Clyde gelegen, waarvan de inwoners groo-
tendeels van haringvisscherij bestaan, alsmede de rots Ailsay, die slechts 1 uur
in omvang heeft, en 1000 voet boven de zee uitsteekt.
2. De ilebridische eilanden, 3000 in getal, van welke slechts ruim 40 be-
woond zijn. Zij liggen aan Schotlands westkust, en hebben 60,000 bewoners. Tot
hen behooren: Ilay of Islay , het zuidelijkste; Muil, een der grootsten; Siaff'a,
met (1c beroemde Fingalsgrot; Skye, zeer vischrijk; Leicis, het grootste van allen;
St, Kilda, het meest westelijk gele^^en.
3. Dc Orkadischc eilanden, ten noorden van Schotland, 67 in getal, waar-
van 19 bewoond zijn. liet grootste heet Pomona of Mainland, en tolt 13,000 bew.
lloofdpl. Kirwall, met 4000 inw.
4. Dc Shetlandsche eilanden, nog noordelijker gelegen, in welker nabij-
heid de rijkste haringvangst is. Van deze 80 eilanden, de klippen niet medegerc-
kend, zijn slechts 30 bewoond door 36,000 zielen. Shetland of Mainland is het
grootste, en telt 14,000 zielen.
C. BEei koning^riJU Ierland.
Ilct heeft thans G,500,000 bew., bevat 32 graafscliappen en de
volgende 4 hoofddoelen: