Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
het buitsciie rijk, 47
Osborne-homei nabij liet dorp Osborne, een geliefkoosd verblijf van dc tegenwoor-
dige koningin van Engeland. — Nabij de Eransche kust liggen de Normandi-
SC he eilanden» Jersey, Guernsey, Alderney (of Aurigny) en !Serk, de eenigo
overblijfselen van Engelands voormalige bezittingen in Frankrijk. Zij hebben een
eigen bestuur, beslaan tezamen 12§ v. m., en hebben circa 100,000 bew., waarvan
de grootste helft op Jersey komt. De hoofdst., op Jersey, is St. Heller.
36. Devonshire, met 580,000 bew. Kxeter, (looldst. aan den Ex , heeft 33,000
inw. Plt/nioulh, versterkte stad aan het Kanaai, tusschen de monden van de Ta-
mor en de I-'lym, heeft een hospitaal voor zeelieden, de voortreffelijkste oorlogs-
haven van het rijk, een groot zeearsenaal en 90,000 inw. Zij bestaat thans uit
3 door aanbouw met elkander vereenigde steden, namelijk Plymouth, Devonport
cn Stonehouse. Voor den ingang van de haven vindt men op de rots Eddystone
een merkwaardige vuurtoren. Bewonderenswaardig is voorts de 4200 voet bingo
hreakiraie.r (golvenbreker of dijk), in 1820 tot bescherming der haven aangelegd.
Jjartmouth, aan den mond van de Dart, heeft 5000 inw.
37. Sommersetshire, met 460,000 bew. Bristol, belangrijke koopstad, in
een sciioon oord, ligt op 7 heuvels , aan de zamenvloeijing van de Frome en deu
Avon, en eene mijl van de vereeniging der laatste met dc Severn. Zij heeft eene
goede haven, aanzienlijke fabrieken, sedert kort eene universiteit, en 120,000 inw.,
die belangrijken zeehandel drijven. Bath, eene der schoonste Engelsche steden,
iu een fraai dal, door aanzienlijke hoogten ingesloten, aan den Avon, heeft beetc
baden en 75,000 inw. Taunton, met lakenfabrieken cn brouwerijen, heeft 35,000
en i-rome 26,000 inw.
38. Wiltshire, met 242,000 bew. Salisbury, welgebouwde stad in een dal
aan den Avon, heeft vele fabrieken, eene fraaije kerk met den hoogsten toren van
Engeland, en 10,000 inw. Sfonehemje, in eene onvruchtbare vlakte, is het oudste
gedenkteeken uit den voortijd in Engeland, bestaande in eene ontzaggelijke me-
nigte steenen, in eenen grooten omtrek blijkbaar door mcnschenhanden o))ecngc-
strtpeld. Bradford', met lakenfabrieken , lieefi 12,000 inw.
39. ])or s e! s h i r e, met 170,000 bew. Dorchester, hoofdst. aan de Frome,
heeft aanzienlijke brouwerijen en 4000 inw. Portland, een schiereiland, is vermaard
om zijne voortreffelijke steengroeven. Poole, met 7000 inw., drijft veel handel.
40. ilet hertogdom Cornwall, de zuidwestelijkste provincie van Engeland,
met 360,000 bew., is een schiereiland, vol onvruchtbare bergen en dalen, belang-
rijke bergwerken, inzonderheid tin- en kopermijnen. Launceston, hoofdst. heeft
4000 inw. Falmouth, welgebouwde zeestad aan den mond van den Fal, heeft 8000
inw. Van hier vertrekken de stoombooten en andere schepen naar Portugal, Spanje
en Amerika. Truro , met tinhandel, heeft 8000, Penzance, de zuidelijkste stad van
Engeland, aan eene haai, 7000 inw. — Ten z. w. van Cornwall liggen de Scilly-
eilanden, meestal klippen, die slechts door 3000 menschen bewoond worden,
llim voornaamste tak van bestaan is het bereiden van kelp, zijnde eene asch uit
zeegras, die vooral tot het maken glas gebezigd wordt.
2. Het prinsdom Wales.
liet wordt in Noord- en Zuid-Wales verdeeld, liceft ruim 1,000,000
bew., en bevat V2 sliires. Steden zijn:
Pembroke, dc hoofdst., op den rug van eene lange rots, heeft 7000 inw. en
dc groote, voortreffelijke haven Milford, waar 1000 schepen voor anker kunnen
liggen. CaermartheUy aan den Towy, heeft 10,000, Su'ansey, zeestad met ijzergie-
terijen en zeebaden, 40,000 inw. I\tert]iyr'Tydrill, in wier nabijheid men de meeste
ijzerwerken van Engeland, ja misschien van dc ganschc aarde vindt, heeft 55,000
inwoners, die zich genoegzaam alle daarmede bezig houden. Cardijf, aan den
mond van den Taff, heeft 12,000 inw. en veel ijzerhandel. Brecknock heeft -we-
verijen en 5000, darditjan 3000 inw. Montgomer}!, stadje aan dc Severn, 1200,
JJarleigh 1'iOO, Fünt, met een zeebad, 2300, Uolyivdl eene beroemde bron en
1000 inw., Bangor 5000 inw. cn leihandel. — Anglesey, een eiland, is van Wales
gescheiden door een kanaal, waarover eene kettingbrug ligt van 1740 voet lang,
alsmede eene kokerbrug voor den spoorweg. iJe hoofdstad Beaumaris heeft 2500
inw. en fraaije omstreken.
II. liet lioniuj^rijk Scliotlauil.
Het bevat 2,800,000 bew., en wordt verdeeld in Zuid-, Midden-
en Noord-Schotland, bevattende shires, waarin;