Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
40 EUROPA.
26. Lancashire, met 2.063,000 bew. Lancaster, hoofilst, aan den Lunc, heeft
36,000 inw. Manchester, voorname fabriekstad aan de zamenvloeijing van de Irk
met de Irwell en aan het Bridgewater-kanaal, heeft 310,000 inw. Zij is het mid-
delpunt van den handel in katoenen stoffen. In deze stad en in eenen omtrek
van 6 tot 7 mijlen houdt dit fabrikaat U millioen menschen bezig. Liverpool, de
tweede handelstad des rijks, aan de Mersey, die aldaar in de lersche zee vloeit,
heeft vele fabrieken, eene haven met groote dokken, en 300,000 inw., die, na
Londen, den aanzienlijksten handel der aarde drijven. Merkwaardig zijn de St.
Pauls- en St George-kerken, gedeeltelijk van gegoten ijzer, en het nieuwe prach-
tige marktgebouw, dc beurs met het gedenkteeken voor Nelson, enz.; ook de
Tunnel, eene fraaije onderaardsche galerij van een half uur lang, die onder een
gedeelte der stad doorgaat, en met den ijzeren spoorweg van Manchester naar
Liverpool in verband staat. JJlachburne heeft 80,000, Rochdale 65,000 Warrington
32,000, Bolton in the Moor 100.000, Bury 80,000, Oldham 70,000 , Wigan 70,000,
Preston 80,000 en Ashton under Line heeft 140,000 inw.
27. Durhamshire, met 412,000 bew. Durham, hoofdst. heeft 40,000 inw. Smi-
derland heeft 70,000, Darlington 9000, Stockton 9000, Gateshead 40,000 an Souths-
Shields 30,000 inw.
28. Northumberland shire, met 308,000 bew. Neiccastle, hoofdst. aan dc
Tyne, met onuitputtelijke steenkolenmijnen, die aan 7000 menschen arbeid verschaf-
fen, heeft 75,000 inw. North-Shields en Tynemoiith, twee tot e'éne stad vereenigdc
steden , hebben 56,000 imvoners.
29. Cum b e rl an ds h i r e, met 196,000 bew. Carlisle, hoofdst. aan de lersche
zee, heeft eene fraaije hoofdkerk, vele fabrieken en 42,000 inw. Whitehaven,
aan de lersche zee, heeft 30,000 inw. en steenkolenmijnen, die 950 voet diep onder
de zee doorgaan. Liesicick, met 5000 iuw,, is een vlek, waar de beste potloodcn
vervaardigd worden.
30. Wcstmorelandshire, met 60,000 bew. Appleby, hoofdst. aan de Eden,
heeft 25,000, Kendal 38,000 inw. — Ten westen ligt in de lersche zee het eiland
Man (spr. Men), dat 10| v. m. groot is, zijne eigene staatsregeling en 50,000 bew,
heeft. Castleton, de hoofdst, heeft 3600, Douglas, 6000 inw.
31. Kentshire, met 62.000 bew. Canterbury, hoofdst. aan de Stonr, heeft eene
prachtige hoofdkerk en 15.000 inw.; de aartsbisschop, die gewoonlijk te Londen
(iïi Southwavk) zijne residentie houdt, is de eerste pair des rijks. Dover, opene
stad, van krijtgebergteii otnringd, aan het Kanaal, heeft eene haven, van waar
eene drokke overvaart naar Calais in Frankrijk is, en 25,000 inw. Rochester, aan
den Medway, met groote oestervangst, heeft 10,000 inw. Het in de nabijheid ge-
legen Chattam is de hoofdligplaats der koninklijke vloot, waar de grootste maga-
zijnen en scheepstimmerwerven zijn. Woolivich, met eene koninklijke militaire aka-
demie, een beroemd artilleriepark en een groot, prachtis zeearsenaal, dat door
den onmetelijken voorraad van allerlei voorwerpen cn door dc tallooze daarbij
gebruikte werktuigen verbazing wekt, heeft 19,000 inw. Greemvich (spr. Grennitsj),
aan den Teems, en thans een gedeelte van Londen, heeft een groot hospitaal voor
zeelieden, een beroemd observatorium en 80,000inw. Deptford, aan den Teems, met
aanzienlijke timmerwerven, op welke Peter de Groote heeft gearbeid, heeft 25,000
inw. Ramsgate en Margate, twee vlekken, met zeer bezochte zeebaden, op een ei-
land, hebben te zamen 20,000 inw. Maidstone (spr. Meed>tun) heeft 35,000 inw.
32. Sussexshire, met 340,000 bew. Chichester, hoofdst. aan de Levant, heeft
eene haven en 10.000 inw. Brighton (spr. Bryt'n) heeft een beroemd zeebad, eene
haven en 50,000inw. Hastings heeft 16,000 inw. In de nabijheid hiervan heeft zich se-
dert eenige jaren de stad Leonard gQvoxmdi, oorspronkelijk als badplaats aangelegd.
33. S u r re y s hl r e, met 500,0(10 bew. Guildford, hoofdpl., heeft 5000 inw. South-
tcark is het gedeelte van Londen, hierboven reeds genoemd. Ilct dorp Keiu (spr.
Kjoe) is een" koninklijk lustverlilijf, met fraaije wandelingen en botanische tuinen.
34. Berkshire, met 165.000 bew. Reading, hoofdst. aau den Teems, heeft
20,000 inw. Windsor, heeft 8000 inw. en een koninklijk paleis, waar zich dc vor-
stelijke familie doorgaans ophoudt.
35. Hampshire, met 420,000 bew. Winchester, hoofdst., heeft 10,000 inw.
Southampton heeft 35,000 inw. Portsmouth, aan het Kanaal, op een schiereiland,
heeft 51,000 inw., groote scheepstimmerwerven, een hospitaal voor zeelieden, en
eene haven, de gewone verzamelplaats der oorlogsvloot. Uit een militair oogpunt
beschouwd, is zij de belangrijkste stad van Gioot-Brittanje, zoo door hare sterkte,
als omdat zij de exjrste oorlogshaven des rijks is. Aan de overzijde van dc haven
ligt Gosport, eene ruime zeestad met 14,000 inw. Digt bij Portsmouth ligt Southsea.
en de beroemde Kingrooms, een der eerste badplaatsen van Engeland. Spitheod is
eene niimc en uitmuntende reede tusschen Portsmouth en het eiland Wight, waar
gewoonlijk dc kanaalvloot ten anker ligt. — Het eiland Wight (spr. Wait) is
y v. m. 'groot cn heeft 35,000 bew. Newport, met 7000 inw., is dc hoofdpl. en