Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
IIKT BIUT3CIIE EIJK. 45
kerk cn HO,000 inw. Cheltenham heeft mineraalbaden oii 42,000, SïrowJ lakenfabrie-
ken cn OOOO inw.
10. Monmouthshire, met 177,000 bew. Monmouth, hoofdst. aan dc rivieren
Mynwyc en Wye, heeft 5000 inw. Het vlek Newport, nabij den mond van den
üfk, heeft eene goede haven en 15,000 inw.
11. Herefordshire, met 100,000 bew. Hereford, hoofdst. aan de Wye, (ge-
boren (tarhick) heeft een gekkenhuis en 35,000 inw.
12. Worcestershire, met 259.000 bew. Worcester (spr. Woester), welge-
bouwde hoofdst. aan de Severn , heeft 30,000 inw. Zij levert porselein en andere
fabriekwaren, vooral lederen handschoenen. Kidderminster heeft tapijtfabrieken en
.'^0,000, Dudley, ijzer-en glasfabriek, en 90000, 3000en StourportlQmiww.
13. Warwickshire, met 480,000 bew. Waruick, hoofdst. aan den Avon,
heeft 10,000 inw. Coventry. welgebouwde stad aan de Sherbnrn met vele fa-
hrieken, inzonderheid van lint, heeft 32,000 inw. De Michaeliskerk heeft eenen
fraaijen toren, die voor een meesterstuk van bouwkunst gehouden wordt. Birming-
ham is de voornaamste fabriekstad van Engeland, vooral in metaalwaren van
allerlei soort, geweren , machines, enz. Zij heelt eene bergachtige ligging en door
den rook van al de fabrieken een somber voorkomen. De stad bevat, met het
fabriekgehucht iSoho, dat men als hare voorstad kan aanmerken, en waar veel
geld gemunt, metalen geplet en stoomwerktuigen vervaardiud worden , 200,000 inw.
bp de markt te Hirmingliam staat het standbeeld van Nei.son. De omtrek der stad
is eene zamenhangende rij van metaalsmelterijen cn werkplaatsen. Het vlek Ke-
nilu-orth hceft 3000 en Stratford (geb. Shakrimcar'e) 5000 inw.
14. Northamptonshire, met 214,000 bew. Northampton, hoofdst. aan do
Ncn, heeft 30,000 inw.
15. Bedfordshire, met 130,000 hew. Bedford, hoofdst. in eene vruchtbare
cn wclbebouwde streek aan de Ouse. heeft 8000 inw.
IG. Huntingdonshire, met 60.000 bew. Huntingdon, hoofdst. aan de Ouse,
heeft 3500 inw. (geboren CROMWjctL).
17. lUitlandshirc, met 25,000 bew. Oakeham, dc hoofdpl., heeft 4000 inw.
18. Leicestershire, met 235,000 bew. Leicester (spr. Lester;, hoof<lst. ann
dc Soure, heeft 50,000, Ijoughborough 25,000 inw. Het viek Melton Moivbray, met
3''00 inw., is beroemd wegens zijne jagtpnarden enjagtclubs.
19. Staffordshire, met 630 000 bew. Stafford, hoofdst aan dc Sow, heeft
8000 inw. Burslem, nabij den mond van den Trent, heeft 13,000 inw. cn belang-
rijke aardewerkfabrieken. Wolverhampton, waar veel verlakt staalwerk vervaardigd
wordt, heeft 80,000 inw. Burton upon Trent, beroemd door het bier(a/e), dat ner-
gens elders zoo goed gebrouwen en waarvan veel uitgevoerd wordt, heeft 8000'
inw. Nen-castle under Line, heeft 9000 cn Bilston 1500 inw. Etruria is eene be-
langrijke aardewerk- en porseleinfabriek, door Wedgkwood aangelegd.
20. Shropshire, met 245,000 bew. Shrewsbury, hoofdst. aan de Scvcrn, heeft
22,000, Bridgenorth 5000 inw.
21. Cheshire, met 42.5,000 bew, Chester, hoofdst. aan de Dce (spr. Di), hceft
22,000, Northvich, aan de Wcavt-r, met zouibronnen cn zoutmijnen, 1500, Stock-
port aan de Mersey, met katoenfabrieken, 90,000, en Macclesjield met katoenspin-
nerijen enz., 56,000 inw.
22. Derbyshire, met 260,000 bew. Derby, hoofdstad aan den Derwcnt, met
vele fabrieken, inzonderheid van zijde, heeft 40.000 inw. Matlok, dorp in een heu-
velachtig dal, heeft beroemde baden. Castleton, vlek in het Peakgebergte, in welks
nabijheid eene vernuiarde grot is, 1000 inw.
23. Nottinghamshire, met 294.000 bew. Nottingham aan dc Trent,
heelt belangr^ke konsenfabrieken cn bierbrouwerijen, cn 54,000 inw.
24. L in c 01 nh i r c, met 400,000 bew. Lincoln, hoofdst. aan de Witham, heeft
eene groote hoofdkerk cn 38,000. en Boston, nabij de Wash, eene goede haven
en 36,000 inw. Woolstorpe, geb. L Nkwton.
25. Yorkshire, met 1.790,000 bew. York, hoofdst., in eene groote vlakte,
waardoor de Ouse stroomt, heeft eene fraaije hoofdkerk en 30,000 inw. Whitby
heelt 12,000 inw., fgeb. Cook). Scarborough, zeest., heeft 9000 inw. Huil, aan-
zienlijke zee- en koopstad aan den mond van dcHumber, heeft eene haven, groote
en prachtige dokken, een hospitaal voorzeeiieden . en 48 000 inw. LeedsLiedz),
aan/.ienlijke, welgebouwde fabriekstad, aan de bevaarbare Aire, met 180,000inw.,
heeit dc grootste lakcnmarkt van Engclan<l. Sheffield, ter plaatse waar dc Sheaf
(spr. Sjicf) in dc Dnn vloeit, heeft 90,000 inw. en voorname fabrieken in staal en
geplette waren. Rotherhnm met 3600, Mashorough met 3400, Bradford met 14.000
inw., zijn mede fabriekplaatscn in ijzer- en staalwaren. Halifax (spr. Ilelifeks),
aan den Calder, belangrijk en bloeijend door hare lakenfabrieken, heeft in vereeni-
ging m^i Huddersfeld 110,000 inw. i^onca.s^/e heeft 36.000, ^arns^e//, met fabrieken,
vooral van ijzerdraad, 11,000, Knaresborovgh, met linnenfabricken, 7000 inw.