Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
4i EUKOPA.
jt. Het Uoiiing^rijk Kngelaud. ,
]. Eigenlijk Engeland.
Dit wordt verdeeld in 40 sliires of graafschappen, als:
1. Middlesexshire, met 20,000 bew. (*) Londen, de hoofd- en residentie-
stad, is de grootste stad van Europa en de aanzienlijkste koopstad der aarde.
De City is inzonderheid de zetel van den handel, Westminster die der aan-
zienlijken, en Soulhwark die der industrie. Men kan als eene vierde stad be-
schouwen de haven, die zich ten oosten van de City insgelijks langs de noord-
zijde van den Teems uitstrekt, en eene vrij aanzienlijke lengte heeft. Voorts zijn
vele dorpen en buurten bij de stad getrokken, die nog dagelijks in grootte aan-
wast, en ruim millioen inwoners bevat, welke aanzienlijke bevolking gerekend
wordt, jaarlijks met 40,000 ziélen toe te nemen. Zes bruggen verbinden het noorder-
deel der stad met het zuiderdeel, welke beide door den Teems vaneengescheiden
zijn; bovendien bestaat er een onderaardschc weg onder deze rivier, welke onder
den naam van Tunnel bekend is. Tot de merkwaardigste gebouwen behooren : het
oude Paleis van St. James, waarin voorheen de koningen resideerden; thans ech-
ter houden zij hun verblijf in het nieuw gebouwde koninklijk paleis in het St. Ja-
mespark; het Collosseum in het Regentspark, een groot en smaakvol gebouw,
hetwelk, met dit park, een der grootste sieraden van Londen uitmaakt; de heer-
lijke St. Paulskerk, de voornaamste en grootste van alle Protestantsche kerken;
de Westminster-abdij, waarin de koningen gekroond en gezalfd worden; de To-
wer, eene oude vesting, die somwijlen tot staatsgevangenis diende, en waarin
eene onmetelijke verzameling van wapenen, eene menagerie en de juweelkamcr
met de kroondiamanten gevonden wordenj de reusachtige dokken, groote bassins,
van ontelbare magazijnen omringd, enz. Londen heeft voorts 2 universiteiten,
benevens vele andere inrigtingen voor onderwijs, en geleerde genootschappen;
vele verzamelingen voor wetenschap en kunst, waaronder het Britsch Museum het
voortreffelijkste van Europa is, en, onder anderen, eene der grootste verzame-
lingen van oudheden cn naturalicn , als ook eene der rijkste bibliotheken bevat;
vele maatschappijen en inrigtingen van weldadigheid, en talrijke fabrieken. Kcn-
simjton en Uamptoncourt 7a]\\ twee koninklijke lustverblijven aan den Teems. Chelsea,.
een vlek aan den Teems, heeft een, invalidenhuis voor landsoldaten, en eeuc
groote inrigting tot opvoeding van 1200 soldatenkindcren.
2. Essexshire, met 344,000 bew. Colchester, de hoofdst., aan den Coin, heeft
grooten handel in oesters en 20,000 inw. De vesting Tilhurii-fort, aan den Teems,
tegenover Gravesend, wordt als den sleutel van Londeu beschouwd. Harwich
(spr. Ilcrritsj), aan den mond van de Stour, heeft eene goede havenen 10,000 inw.
3. S uffol kshire, met 336,000 bew. Ipsivich (spr. Ipsitsj), hoofdst. aan den
Orwell, heeft 30.000 inw. Geboren kard. Wolsioy. Ijoivcstoft, met zeebaden, heeft
7000, het vlek Newmarket^ beroemd om zijne paardenwedrennen, 2000 inw.
4. N orfO Ik shir e. met 434,000 bew. Norwich, koopstad aan de Winsder, die
bij deze stad in de Yare vloeit, heeft 02,000 inw. IV/mowi/i, versterkte cn regelma-
tig gebouwde stad, aan de Yare, heeft eene belangrijke haringvisscherij en 25,000'
inw. handelstad aan den mond der Zuid-Ousc, heeft 17,000 inw.
5. Cambridgeshire, met 190,000 bew. Carnhridfje (spr. Kemridzj), aan deu
Cam, met 25,000 bew., is niet fraai gebouwd, maar heeft eene beroemde univer-
siteit. Niet verre van daar, aan de zamenvloeijing van de Stour en den Cam, wordt
de jaarmarkt van KStourhridge gehouden, de belangrijkste van Engeland.
6. Hertfordshire, met 175,000 bew. Hertford, hoofdst. aan de Lea, heeft
6000, St. Albans 5000 inw.
7. Buckinghamshire, met 145,000 bew. Buckingham; hooïC^^t. aan dc Isa,
heeft 4000, Aijlesbury 5000 inw. Het dorp Slough is beroemd door Herscuell's
observatorium.
8. Oxfordshire, met 170,000 bew. Oxford, hoofdst., ter plnatse waar de Char-
wel in de Isis vloeit, heeft 20,000 inw., eene aangename ligging, de beroemdste
universiteit van Engeland cn aanzienlijke bibliotheken.
9. Gloucestershire, met 420,000 bew. Gloucester (spr. Gloster), hoofdst. aan
de Severn, heeft naaldenfabrieken, mineraalbaden, eene fraaije Gothische hoofd-
(*) Londen beslaat een gedeelte van de graafschappen Middlesex, Surrey en Kent.