Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
386 NALEZING.
Bladz. 228, reg. 18 en 19 v. b., te lezen:
Wij zullen dit pasjaliek, met gedeelten van de 2 vorigen , afzonderlijk be-
handelen onder den in ruimeren zin genomen naam van
Bladz. 229, reg. 2 v. b., leze men: Phenicische kuststeden.
» I) » 20 » II II Galilea.
" 336, n 7 » n n 6 landschappen.
1) 253, 1) 19 V, o. II II Mjalco, iu plaats van Kjako.
Bladz. 257, reg. 24 v. o. wordt het getal bewoners van Britsch-
Indië opgegeven 170 J- mill. te bedragen. Volgens eene parlementaire
opgave, in December 1857, was dit 180,884,297 zielen; derhalve ruim
10 millioen meer. Als men hierbij in aanmerking neemt, dat de be-
volking van Siberië, bij de jongste telling, met bijna 2 mill. zielen
was toegenomen, terwijl de bevolking van Tibet en de Ljoekjoe-eilan-
den onbekend is, en die van andere landen in Azië wel te gering
zal zijn opgegeven (zie onze opsomming bladz. 277), gelooven wij
dat de bevolking van dat werelddeel met het cijfer van 800 millioen
zeker niet le hoog geschat zal wezen.
Bladz. 262, reg. 9 v. o. leze men: Poelo, in plaats van Poloe.
Bladz. 268, reg. 4 v. o , leze men vooral Sir Thomas Stamford
Raffles; want het predicaat Sir behoort bij den doopnaam van een
Engelschen baronet.
Bladz. 273, reg. 21 v. o., staat Goenong Karoembra; men leze
Goenoug-Kasoembra,
Bladz. 315, reg ]6v. o., voege men in, achter zeeboezem vormt:
In de St. Laurens ontlasten zich de aanzienlijke rivieren Ottawa (of
Utawas) en Saguenay.
Bladz. 316, reg. 26 v. b., voege men in, achter Opper-Canada:
Ottawa, aan de rivier van dien naam, met 10,000 inw., is sedert Jan. 1858
do hoofdst. van geheel Canada.
Wat omtrent Montreal en Toronto hieromtrent gezegd is, vervalt,
Bladz. 331, reg. 20 v. b., leze men godsdienst-secte, in plaats van
christen-secte.
Bladz. 364, reg. 23 v. b. staat 812,825, in plaats van 812,820.
De overige schrijf- of drukfeilen zijn niet zinstorend; de voor-
naamste bepalen zich tot het tweemaal aanhalen van de zelfde plaats,
hetgeen enkele malen voorkomt, of eene kleine ongelijkheid in de
spelling van plaatsnamen. Voor een en ander wordt verschooning
verzocht.