Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
NALEZING. 385
van 18.57 bleek, dat het Dappendal in stilte Fransch is geworden. Dit geeft
nu nog eenigen tijd gehaspel, doch is en blijft weder een fait accompli.
Bladz. 107, reg. 20 v. b. Bij Gaëta voege men nog in:
Gesticht (volgens de overlevering) door Aeneas, en naar diens voedster
Cajeta genoemd. Cicero vermoord. Konradijn, de laatste der Hohen-
8taufkn , door zijncn pstheer Frangipani verraden. In 1702 belegerd
door dc Oostenrijkers; in 1734 door de Franschen, Spanjaarden en Sar-
diniërs; in 1806 door de Franschen; in 1815 door de Oostenrijkers.
Op bladz. 108, nadat het vaste land van Napel» of het koningrijk
der beide Siciliën afgehandeld is, voege men in:
Eene vreeselijke aardbeving heeft in den nacht van 16 op 17 Dec. 1857 in
de zuidelijke provinciën van het koningrijk Napels vele verwoestingen
aangerigt. Atena, in de provincie Principitaio citeriore, Padnla en Polta,
mede aldaar, hebbeu het meest geleden; ook de hoofdstad balerno is niet
vrij gebleven, daar er 2 kerken zijn ingestort. Eboli, Campagna, Petrosa
in de zelfde provincie, Avellino in de prov. Principäato ulteriore, Nola,
Caserta en Aversa in Terra di Lavoro, Puzzuoli, en Castellamare in de
provincie Napoli, zijn er, naar het schijnt, beter afgekomen. Het getal
menschen, die hierbij hun leven hebben verloren, is zeer aanzienlijk. In
de stad Napels werden mede onderscheidene schokken gevoeld; doch men
kwam met den schrik en eenige verliezen, door dieven veroorzaakt, vrij.
Bladz. 111, reg. 22 v. b. leze men:
Karel V stond in 1556
en reg. 27 v. o.
13ij den dood van Karel VI
Bladz. 113, reg. 3 v. o. leze men Sneeuwberg, in pl. van Schecuwberg,
Bladz. 115 leze men, reg. 26 v. b.
De naburige Bleiberg is de rijkste loodmijn in Europa. Het dorp van dezen
naam, aan gemeldeu berg gelegen, is 2 uren lang, en telt 6000 iuw.
Wat hieromtrent 2 regels later vermeld staat, vervalt,
Bladz. 137 gelieve men de woorden der geheele provincie reg. 21
V. o. voorkomende, in zijne gedachten door te halen, en ze inte voegen
bladz. 138, reg. 22 v. o., na het woord hoofdstad,
Bladz. 139, reg. 16 v. o., staat Eychamen leze Eyach,
)> 154:, hale men door, wat reg. 21—21 v. o. over Papen-
burg gezegd is, en voege daarentegen, reg. 9 v. o., in, achter het
woord kanalen:
die in justitiezaken onder Meppen, landdrostschap Osnaburg, behoort.
» 165, n 8 V. O., leze men Reinhards-woud,
Bladz. 182, geheel onderaan, leze men:
Het _
70 millioea
in Finland, 3 in den Kankasus, 4 in Siberië cn 800,000 in Amerika. Het
getal der gezamenlijke Kirgizen bedraagt daarcnbovee 2 a 2§ millioen.
geheele Russische rijk had op 1 Jan. 1858 eene bevolking van bijna
nillioea zielen, waarvan 55 mill. in eigenlijk Rusland, 5 in Polen, 2
inland, 3 in den Kankasus, 4 in Siberië cn 800,000 "
l der gezamenlijke Kirgizen bedraagt daarcnbovee i
Bladz. 226, reg. 7 v! o., staat 331; men leze 331:
25