Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE Zi:iDP0JlXAyi3EN. 38i
De Balleny-eilanden, 67° z.br. 165'^ o.l. Zij zijn zeer hoog,
on hebben werkende vulkanen van 12,000 voet.
3. Ilet Alexander- en het Ke i z er-P e t er-e il an d , beide
binnen den poolcirkel, op OO'^ z.br. en en 90° av.1. gelegen, en
in 1820 door Bellixgiiauskn ontdekt.
4. Het Adelaide-eiland, het Ave.stelijkste van de groote eiland-
keten, die den naam Biscocrij draagt, op 68° w.l,, digt bij deii
poolcirkel.
5. Dirk-Gerrits - land of Nie u w - Z u i d-S h e tl an d, eene
eilandgroep tusschen 61°—63° z.br. en van 50° tot 65° av.1. Zij
brengt eene soort van mos en een kort gras voort, doch is voor het
overige van allen plantengroei ontbloot. Men heeft hier steenkoolmij-
nen ontdekt De belangrijkste eilanden van deze groep zijn: James-
eiland, het hoogste en afsclirikkendste van allen, met eene sneeuw-
kruin van 6000 voet. Het Deception-tiland, met een der heerlijkste
havens van den aardbol, die 12 zeemijlen omvang en eene slechts
600 voet breede invaart heeft. Men vindt hier vulkanische produc-
ten, ook heete bronnen van over de 50°, die uit de sneeuw opbor-
relen. Het J^fvlngaton-ellaiid, het grootste van allen, heeft eeno
goede haven. Het Bridgman-eüand heeft den laagsten vuurspuwenden
berg op aarde, daar hij zich slechts 80 voet boven de zee verheft.
Al de kusten zijn rijk aan robben eu zeevogels. — Ten z. w. hier-
van ligt Grahams-land, ten z. Falmeis-kuKl, dat van Nieuw-Zuid-
Shetland door de straat Braunßeld gescheiden is, en ten w. liggen
de Foivells-eilanden,
6. Drieëenigheids-land, eene eilandgroep ten zuiden der
vorige, met lage, steile bergen. Dcmont d'Urville, die dezen ar-
chipel onderzocht heeft, noemde de twee grootsten der eilanden
Lonis-Philippe en Joinviile.
7. De Zuid-Orkaden of P o w el 1 s e ilan d e n, op 60°—62° z.b,
en 41°—47° w.l., zijn met hooge bergen bedekt. De Noble Peak, op
het eiland Saddle, is 15 mijlen ver zigtbaar. liet voornaamste eiland
heet Pomona.
8. Nie uw-Zu ld-Georgië, een 20 mijlen lang eiland, op
54° z.b. en 4l°—46" w.l , bijna altijd met sneeuw bedekt, brengt
slechts twee plantensoorten voort; men heeft er almede geen zoogdie-
ren, maar wel zeer veel zeevogels, als pinguinen, albatrossen, enz,
9. De Sandwichs-archipel, tusschen 56°—60" z.b. en 24° en
27° w.L, is bijna steeds in sneeuw en nevel gehuld, doch wordt,
even als de andere Zuidpoollanden, vaak door het zaiderlicht opge-
luisterd. Thüle is het zuidelijkste en Bristol het grootste eiland van
deze groep. Op Traversé verheft zich een vulkaan.