Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
T
878 AUSTEALIë.
dekt. De welgemaakte inlanders verstaan de kunst van tatoueren
in den hoogsten graad, en leggen daarbij meer opmerkzaamlieid aan
den dag dan eenig ander volk. Het grootste van de Marquesas-
eilanden lieet /a Dominica. Noordelijk liggen de 8 Wnulnnqto-nsi- of
Revolutie-eilanden, waarvan Nukahiwa het grootste is, hebbende 12,000
bewoners. De wei-kzaamheid der Engelsche zendelingen heeft zich
ook tot deze eilanden viitgestrekt, en beschaving en Christendom
nemen hand over hand toe.
IIIAIIIOE, of HET FAA$$CII-EII.AIKD.
Het is in 1721 door Roggeveen ontdekt, heeft 2000 bew. van het
Maleische ras, en schijnt van vulkanischen oorsprong. Men vindt
hier behoorlijke beplantingen, en onder de inlanders eenige industrie.
DE SANDWICHS-EILANDEK.
Deze eilanden, in 1542 ontdekt, en in 1778 door Cook terugge-
vonden, beslaan te zamen 300 vierk. mijlen oppervlakte, zijn zeer
bergachtig, en hebben een klimaat, gelijk aan dat van West-Indië.
Zij leveren de gewone Australische producten op. Sandelhout en
zeezout zijn de hoofdartikels van uitvoer; arum- of tarowortels zijn
de hoofdvoorwerpen van den landbouw, en uit wautiplanten, eene
soort van papier-moerbeziëboomen, die men in de plantaadjen met
veel zorg aankweekt, worden meerendeels do kleedingstukken be-
reid. Ook teelt men Europesche moesgroenten, edele zuidvruchten
en wijn. De inwoners, die Cook op 400,000 schatte, maar wier
getal in 1836 slechts 108,393 bedroeg, zijn van het Maleische ras,
welgevormd, van een zacht karakter, en hebben veel geschiktheid
ter vervaardiging van velerlei voorwerpen, vooral matten; zij bou-
wen schepen op de Europesche wijze, en zijn bovendien in de
laatste tijden zeer in beschaving vooruitgegaan. Vele Europesche
en Noord-Amerikaansche schepen landen hier jaarlijks, om, tegen
ruiling van Europesche waren, levensmiddelen in te nemen. De ko-
ning Temimi, in 1820 overleden, en die zich wegens de beschaving
zijner onderdanen zeer verdienstelijk gemaakt had, was vorst van
al deze eilanden (twee uitgezonderd); hij onderhield ruim 30 over-
dekte vaartuigen, had een groot Amerikaansch schip, en bewoonde
een huis naar de Europesche wijze gebouwd, waarvoor kanonnen
waren geplaatst, en dat door geregeld krijgsvolk, met snaphanen
gewapend, bewaakt werd. De tegenwoordige koning heet Kaui-
keodli of Temimi III. Sedert 1820 hebben zich hier Christen-
zendelingen uit Noord-Amerika nedergezet, en de Christelijke gods-
dienst, als ook de lees- en schrijfkunst, door welingerigte scholen
vei-breid. Er zijn hier thans boekdrukkerijen, steden en geregelde
buurten; ook hebben zich hier vele vreemdelingen gevestigd, inzon-
derheid Engelschen en Noord-Amerikanen.
Het grootste dezer eilanden, dat Engeland onder zijno bijzondere
bescherming genomen heeft, heet Owaihi, beslaat 200 vierk. mij-
len, en heeft 40 000 bew. Men vindt er den hoogen berg Mouna
Boa en den merkwaardigen vuurspuwenden berg Kirauha oi Pele,