Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
de s0c1eteit3- of gezelschaps-eii.anden. 377
on belangrijke suikerplantaadjen aangelegd, die voortreffelijke suiker
opleveren, welke zelfs een artikel van uitvoer geworden is. Men
ziet hier reeds vele bekoorlijke buurschappen, met geschikte anker-
plaatsen voor de talrijke schepen der Engelschen en Noord-Ameri-
kanen, die deze eilanden bezoeken. Ilet eiland Eimeo of Muria is
<loor een kanaal van Tahiti gescheiden. De Engelsche zendelingen
o o o
hebben op Tahiti cn Eimeo eene constitutie ingevoerd, in den vorm
van die van Engeland, met geschreven wetten. Volgens deze is Ta-
hiti thans in 19 en Eimeo in 8 districten verdeeld. Elk district
heeft zijnen gouverneur en eenen regter. Er bloeijen liandwerken
en katoenfabrieken, en de bewoners van de twee gemelde eilanden
wonen in fraaije huizen. Er is eene akademie der Zuidzee, die reeds
verscheidene geschikte godsdienstleeraars heeft opgeleverd, welke
ook op andere eilanden den zegen des Christendoms trachten te ver-
breiden.
Pape-iti is dc hoofdplaats en tevens residentie der tegenwoordige koningin
Po MA KKH.
DE POUIIIOTOE-ARCHIPEL, of VLAKKE, LAGE EILAIVDEX.
Deze tusschen IGIO en 1822 door Nederlanders, Britten en Fran-
schen ontdekte eilanden" liggen ten oosten van de Gezelschaps-eilan-
den, en wel in de zee, die, wegens de gevaarlijke scheepvaart, den
naam van Piooze of Gevaarlijke zee draagt. Zij zijn met koraalriffen
omringd, verheffen zich slechts weinige voeten boven de oppervlakte
der zee, hebben eene kringvormige gedaante en in hun midden ge-
woonlijk een binnenmeer, liet dierenrijk is er arm, en onder de ge-
wassen vindt men hoofdzakelijk kokospalmen. De inlanders zijn van
het Maleische ras, en gelijken veel op de Gezelschap-eilanders.
Hiertoe behooren de labyrinth van Roggeveen, het VUegen-eiland, de PalUsar-
eilanden, de eilanden der Mislukte Hoop {Desappointment\, hal Keten-eiland, dc
Cwnberlands-Gheester-eilanden , voorts de Ivortelings ont(lG\itQ Rurichsketen, de Kru-
sensterns-cilanden, het Romanzovs-eiland, enz.
Hieronder rekent men mede de eilanden, die ten zuiden van de Gezelschaps-eilan-
den en dc Lage eilanden liggen, zoo als Ohetiroa, welks inwoners de Otaheiters in
knnstvlijt nog schijnen te overtreffen; Taboai, Raiwaiivai Vavitoe oï Oparo, de
(iam bier-groep, waarvan het grootste eiland Mangareva heet: al deze eilan-
den zijn zeer vruchtbaar, en de bewoners tot het Christendom bekeerd. Voorts
komt nog in aanmerking het Pitcairn-eiland, welks bewoners afstamden van Üta-
heitische vrouwen cn de manschap van zeker schip (waaronder zich de Engelsche
matroos Adams bevond), die zich tegen haren kapitein verzet had en zich hier
vestigde. Ue bevolking, met dezen Aoams als patriarch aan het hoofd, bedroeg
in 1825 G6 personen, die aldaar een ordelijk, gelukkig leven leidden. Auams is
bij zijn overlijden, in 1829, opgevolgd door zekeren Nonns, een Ier van geboorte,
die zich in het laatst van 1852 naar Londen heelt begeven, om zich tot diaken
te laien wijden , en bij die gelegenheid ten gehoorc bij koningin Victokïa is toe-
laten. In 1853 echter is de geheele bevolking naar het eiland Norfolk verhuisd.
DE MEIVDAIVA ARCIIIPEC of DE «IRQIJEISAIS en DE
WASIllIVGTOIVS-EILAKDEIV.
Deze liggen ten noordoosten van de Lage eilanden, en hebben de
zelfde producten als de andere Australische eilanden. Vier er van
ziju in 1590 door Mkxuana en de overigen in 1774 door Cook ont-