Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
375
dezer laatste, Btyini gelieeten, zijn de zelfde als de Fcscadores of
Fissch ers - eila n den.
2) De Gilberts-eilanden, ten zuiden van de vorigen gelegen,
in 1788 door Gilbert ontdekt, en uit 3 groepen bestaande. Ten
noorden van de Radak-eilanden liggen de Koetoesovs- of Soewarovs^
eilanden, die bewoond en mede door Kotzebue ontdekt zijn.
Ten zuiden hiervan vindt men eene groep, die op de kaarten nu
oens als Melauo's archipel en dan eens als Ellice's groep
wordt opgegeven.
D£ FIEDZJI- of VlTI-EILilIVDE\.
Deze eilanden, in 1G12 door Abel Tasman ontdekt, liggen ten
oosten van de Nieuwe Hebriden, zijn door vele gevaarlijke koraal-
klippen omringd, en hebben de zelfde producten als de Vriend-
schaps-eilanden. De inlanders zijn zeer geschikt tot den arbeid,
maar wreedaardig in den oorlog; zij eten hunne gevangenen.
He grootste dezer eilanden zijn Paoe en Piedzji. Ovalaoe is van deze
groep het hoogste en schilderachtigste. Tusschen de Fiedzji- en de Mulgrave''s-
eilanden ligt het eil. Rotumah, zeer rijk aan kokospalmen, en door 6000 zielen
bewoond, die zindelijke huizen hebbeu, eu wier koning in het dorp i-aw^züoi
woont.
DE VRIEIVDSCIIAPS- of TOKOil-EILAIVDEW.
Zij zijn mede in 1642 door Tasman ontdekt, en vormen eene
groep van 32 grootere en 150 kleinero eilanden, die ten oosten van
de Fiedzji-eilanden liggen, een zeer schoon klimaat hebben, on van
welke men Amargura als het noordelijkste en Pijlstaart als
het zuidelijkste kan aanmerken. Zij zijn vlak, door klippen of
riffen omringd, beslaan te zamen 46 v. m., hebben alle zoet water,
en leveren de gewone Australische producten op. De inlanders, wier
getal op 200,000 geschat wordt, kenmerken zich door hunne vriend-
schappelijke geaardheid en kunstvlijt, en steken daardoor gunstig bij
de andere Zuidzeebewoners af. Zij hebben gedeeltelijk het Christen-
dom aangenomen, waarvan men in de nette woningen, de kleeding
en de bebouwing des lands do aangename vruchten ziet. Men
vindt op deze eilanden eene ordelijke burgerlijke regering.
Het voornaamste eihind heet Tongataboc of Tonga, waar, door tusschen-
komst der Engelsche zendelingen, het Christendom het Heidendom verdrongen
beeft, cn eene kleine residentie van den regcrenden koning ontstaan is, Bea ge-
heeten, die dc fraaiste en sterkste plaats is van de geheele archipel. Andere eilan-
den zijn: A nam oka, met 2 uitgebluschte vulkanen cn een zoutmeer; Tofva,
met een nog werkzamen vulkaan; Eoea, sterk bevolkt en welbebouwd; Vavao,
een der grootste eilanden van dezen archipel, zeer vruchtbaar cn met verscheidene
uitmuntende havens; de H ap ai - e i 1 an d e n , die zeer klein zijn; Amargura,
waar zich in 1848 een nieuwe vulkaan vertoonde, die door zijne uitbarsting het
geheele eiland met asch overdekt heeft. — Ten oosten van de Vriendschaps-
eilanden liggen de Savage- of Wil d cn-eilan d en, aldus naar de bewoners
genoemd. •