Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
S72 AUSTRvVLië.
getal nog onbekend is, behooren Bouka, Marsh, Carteret, lies de la Trésorerie,
Gover, Simpson, Hes des Contrariétés, enz. — In gelijljc rigting met de Salomons-
eilanden, doch op aanzienlijken af&tand er van, liggen op zichzelve de Hunter-
groep (9 grootere en verscheitlene kleinere eil.), de Lord-Home-groep (32 onbe-
duidende eil) en dc Stewart-groep (5 kleine eil., in 1717 ontdekt).
M9W1 wiiiJjAX^^mix VAW CBiAQtiiOTXs:, or
AUCnïï^ËCVj SA^lTA-CatttlX.
Dezo liggen ten zuidoosten van de Salomons-eilanden; zij zijn
klein, door Papoea's bewoond, eu hebben de gewone Australische
producten.
Het hoofdeiland heet Egmonds-eiland, ook wel Santa-Cruz. en is zeer wel be-
volkt. Meer zuidelijk ligt het eiland V'anikoro, waar do bekende Fransche zeerei-
ziger la Péhodsb schipbreuk leed eu met zijn volk het leven verloor, cn waar
thans een gedenkteeken voor deze gebeurtenis is opgerigt.
DE IVIEVWE UEBBIDEIV of IIËILIGE-GEEST-EILAMDEIV.
Deze eilandgroep, in IGOC door Quiros ontdekt, ligt ten zuiden
van Santa-Cruz en ten noorden van Nieuw-Caledonië; zij heeft een
schoon klimaat, eenen vruchtbaren grond, en is met fraaije, bosch-
rijke heuvelen bezet, met aangename dalen doorsneden, en rijk aan
beken. De gewone Australische producten vindt men ook hier. De
talrijke inwoners gaan volkomen naakt, en hebben gedeeltelijk be-
hoorlijk aangelegde plantaadjen.
De eilanden, hiertoe behoorende, zijn: het Heilige-Geest-eiland (90 v. m.}. Ma"
likolo v. m.), Tanna, de Banks-groep (uit 17 eil. bestaande), enz.
IVIKlIW-CilTiKUOlVll!: iaoov de inlanders OUAO
geBiocmd).
Dit in 1774 door Cook ontdekte eiland is onlangs door de Fran-
schen in bezit genomen. Het ligt ten zuiden van de Nieuwe Hebriden,
is 325 vierkante mijlen groot, en wordt van eene voortloopende bergke-
ten doorsneden. Het heeft over 't geheel een treurig, eentoonig aanzien
en de gewone Australische producten, benevens granaten, zandsteen,
asphalt, eene soort van vollersaarde, serpentijnsteen, en waar.^chijn-
lijk ook metalen. De inlanders hebben veel overeenkomst met die van
Van-Diemons-land. — Ten zuiden er van ligt het Pijnboom- of Cipres-
sen-eHand, dat met boomen bezet is van 100 voet hoog.
Dit land, in 1642 door Tasman ontdekt en in 1769 en later door
Cook nader onderzocht, ligt ten zuiden van Nieuw-Caledonië, ten
oosten van Nieuw-Holland en Van-Diemens-land, en beslaat 2900
vierk, mijlen. Het bestaat uit 3 eilanden, waai*van het noordelijke
{Icha-na-mawi) en het middelste [Tatvai-poe-namoe) door de Cook-
straat van elkander gescheiden zijn, terwijl het zuidelijke [Stewart)
m