Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
POUÏUGAL. 21
5. In de provincie Douro:
Porto of Oporto (O is de en Porto is haven), de hoofdst., is de grootste stad na
Lissabon. Zij ligt aan de beide oevers van den Douro, in een eng dal, tusschen
hooge rotsen, en heeft 100,000 inw., die belangrijken handel drijven, vooral in
Portwijn. Coimhra (spr. Kójmbre), aan den Mondego, bezit de eenige hoogeschool
des lands, en heeft lö.000 inw. Fiyueira de Mondego heeft GOOO, Aoeiro 4500, Ooar
11,000, Villa de Conde M^) ,Amarante 4500, Barceihos 6000.
6. In de provincie Tr a z - os-M o n t e s:
Braganc^a, hoofdst. aan de Fervencpa, en stamhuis van de tegenwoordige ko-
ninklijke familie, heeft 6000 inw. Chaoes heeft 6n0ü. Pezo da Reyoa, beroemd door
zijne belangrijke wijnmis in Februarij, 2000, VUla real 5000 qvl Miranda de Douro
1200 inw. Pe<^o da lieqoa^ vlek aan den Douro, is een belangrijk depot vau Port-
wijn, met eene wijnmis in Februarij.
7. In de provincie Alem-Tejo:
Eüora, de hoofdst., heeft 10.000, Estrevwz 6000, Portalegre 7000, avijcts, voor-
name grensvesting 12,000, Be.ja 6000. Villa Vi(^osa 40''i0, Cam po jl/a^o?'5000, Mou-
ra en Serpa, beide 5000, en Ourique^ vlek, waar koning Alphonsu« I in 1139 de
Arabieren overwon, 2000 inw.
8. In de provincie (voorheen koningrijk) Algarviü:
Taviray de hoofdstad, aan de Sequa en eenen zeeboezem, heeft eene belang-
rijke visscherij en 10,000 inw. Faro heeft 9000, Lnyos 7000, Villa rea/2500, Cas-
tro marim 2000, Silves 4000, Monchique 4000 en Loule 9000 inw.
Aan Portugal behooren voorrs: de eilanden Madera^ Porto Santo
en de Aqoren (die de Portugezen tot Europa rekenen, en wel als tot
het vaste land van Portugal behoorende), te zamen 70 v. m. en
344,000 bew.; 2". in Afrika: de Kaap-V er dis che eilanden, de bezit-
tingen op de kust van Guinea, de eilanden St. Thomas enz., voorts
Angola, Benguela, MQzar)ihieh en onderhoorigheden, te zamen 24,839
V. m. met ruim 990,000 bew.; 3^, Azië: de steden Dxu en Goa in Oost-
Indië, Macao in China, en een gedeelte van het eiland Timor. Deze
volkplantingen beslaan te zamen 20,040 v. m. en hebben bijna 2'J
mill. bew. Tot aan 1821 bezat Portugal in Amerika Brazilië, \ zoo
groot als Eui'opa, doch dat thans een keizerrijk is en een zelfstan-
digen staat vormt.
S P A M jr K.
Het koningrijk Spanje grenst ten westen aan Portugal, en vormt
met dit land het Pyreiiesche schiereiland, dat in het noordoosten aan
Frankrijk grenst, en voor het overige bespoeld wordt: in het noorden
door de golf van Biscaye, in het westen door de Atlantische, in het
oosten door de Middellandsche zee, welke twee laatste zeeën in het
zuiden door de straat van Gibraltar aan elkander verbonden zijn.
De grootte van het vaste land is 8304 en met de Balearische en
Canarische eilanden 8598J v. mijlen, en de bevolking, even zoo, 13J
en 14 J millioen zielen.
Het Pyrenesche schiereiland (d. i. Spanje met Portugal) heette in ouden tijd
Iberia of iJispania, en de inlanders of landzalen Iberiërs. Kelten of Galliërs kwa-
men over de Pyreneen het land binnen: en waar zij er bleven en zich niet do
landzaten vermengden, heetten zij Kelt-Iberiërs. Noch deze noch de anderen maak-
ten echter een groot volk uit, maar verschillende onafhankelijke kleine volkeren.
Aan de oude staten van Azië en Afrika aan de Middellandsche zee werden zij
vroeg bekend: men prees inzonderheid het zuidelijk en zuidoostelijk gedeelte van
het schiereiland wegens zijne vruchtbaarheid, edele metalen, schapen en muilezels.
De bewoners leefden matig van melk, vlecsch, eikelbrood en vruchten. Heeds
vroegtijdig lokten goud en zilver de Phoeniciërs om er zich te vestigen. De Ho-
meinen werden eindelijk meester van het geheel, ondanks den hardnekkigen tegen-