Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
NiEUW-GUINEA. 371
breedte, welke op sommige plaatsen niet meer dan 5 kilometers bedraagt. In 1600,
toen de Torres-straat werd ontdekt, bevatte zij sleebts 26 eilandjes, en thans telt
zij reeds meer dan 150, zonder nog die te rekenen, welke door de op last der
admiraliteit in den laatsten tijd bewerkstelligde opnemingen ontdekt zijn.
Onder de vele eilanden, welke Nieuw-Guinea omringen, heeft
men ten z. w. het eiland Frederik Hendrik, door de Prinses-
Marianne-straat van het eigenlijke Nieuw-Guinea gescheiden; terwijl
AVaigion, in het n, w., met de uitmuntende haven Offah, sterk
bevolkt is. Ten oosten en zuid-oosten heeft men den
Louisia de-archipel.
Deze, in 1768 door Bougainville ontdekt, bestaat uit vele kleine
eilanden, en bevat hooge bergen, doch schijnt niettemin vruchtbaar.
De inwoners, die Negritó's oï Papoea^s zijn, bouwen groote praauwen,
en gebruiken schilden tot hunne verdediging.
De Trobriand-groep, de Entrecasteaxix-eilanden en het eiland 'Hossel zijn de voor-
naamste van deze groep.
1»K ARCHIPEEt VyllV rnXKUW-BRITTAlVJl^:.
Deze groep, in 1699 door Dampier ontdekt, ligt ten oosten van
Nieuw-Guinea, en wordt daarvan door de straat van Dampier ge-
scheiden. De producten zijn: honden, varkens, duiven, papegaaijen,
veel visch, gember, muskaatboomen, peper, kokosnoten, jams, pi-
sang, suikerriet, broodvrucht, guajaven, enz. De inwoners behooren
tot het Negerras, en staan op den laagsten trap van beschaving.
De grootste dezer eilanden zijn Nieuw-Br iitanje (500 v.m.), Nieuw-Ierland
V. m. en Nieuiv-Uannover (100 v. m.), die alle sterk bevolkt zijn. Tot de kleinere
behooren York, de Sandwich-eilanden, de Portlands• eilanden, het Anton-Caves-ei-
land, eu anderen.
Tot deze groep kan men mede rekenen:
De Admiraliteits-eilanden. Deze liggen ten westen van
Nieuw-Brittanje, bestaan uit één groot en vele kleine eilanden, en
hebben een aangenaam klimaat, benevens eenen vruchtbaren grond;
het landen echter is er, wegens de rotsen, klippen en brandingen,
zeer moeijelijk.
g^elieeten.
Deze eilandgroep ligt ten zuidoosten van den archipel van Nieuw-
Brittanje. De meesten dezer eilanden worden van hooge bergen door-
sneden, waaronder de Lammas den bekenden piek van Teneriffe in
hoogte evenaart. Zij hebben eenen vruchtbaren grond. Do producten
zijn: varkens, hoenders, wilde eenden, becassinen, strandloopers,
velerlei watervogels, visch, schildpadden, bananen, suikerriet, ko-
kosnoten, gomboomen, eene soort van amandelen, enz. De inlanders,
grootendeels Papoea's, zijn talrijk, sterk en welgemaakt.
Tot de grootste dezer eilanden behooren Lsabelle, Bougainville (100 v. m.), Choi-
stul (400 v. m.), Ilamviondy Guadalcanar en San Cristoval. Tot de kleinere, wier
U*