Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
3G2 AUSTKALië.
Kapen zijn: laap York (10J° z. b.), de noordelijkste, kanp Sandy
(löS" o. 1), de oostelijkste, kaap Wihon (39" z. b.), de zuidelijk-
ste, en Sleep-point of Steil Voorgebergte (112J° o. 1.), de westelijk-
ste punt.
Dit land kent men alleen aan de kusten. Die ten noorden, wes-
ten en zuiden leveren weinig aangenaams op. Ten zuidoosten, waar
het land tot 80 mijlen landwaarts in onderzocht is, heeft men groote ,
vruchtbare streken, waar de planten en dieren, die daar worden
aangebragt, voortreffelijk gedijen. Er strekken zich vele geberg-
ten uit, onder welke men inzonderheid de Blaauive bergen kent,
eene woeste bergketen, die zich tot 6 of 7000 voet verheft, en
waarover de Engelschen met veel moeite eenen weg hebben aange-
legd. Het binnenland is genoegzaam geheel onbekend. Het klimaat
in de bekende streken is in den zomer zeer heet; doch de hitte
wordt door de zee- en landwinden gematigd en dragelijk gemaakt;
de winter bestaat in hevige regenvlagen.
Het getal inwoners is, volgens de jongste statistiek, in Julij 1857
bekend gemaakt:
Nieuw-Zuid-Wales . . . 290,400 j
Victoria..................403,420/
Zuid-Australië............105,000 (
West-Australië..... 14,000 / '
Te zamen . . . 812,825 i
Hiervan zijn bijna 500,000 van het mannelijk en ruim 800,000
van het vrouwelijk geslacht. Daaronder is niet begrepen eene Chi-
nesche bevolking van 45,000 personen, alle mannelijk en volwasse-
nen , en de inlanders, naar gissing, doch zonder zekere bescheiden,
20 k 30,000 zielen.
De producten zijn: goud in A^ctoria en Nieuw-Zuid-Wales, koper
en lood in Zuid-Australië; voorts sporen van zilver, tin en ijzer, gra •
niet, porfyr, bazalt, kalksteen, steenkolen, jaspis, marmer, agaat-,
vuur- en slijpsteenen, steenzout, zeer goede vollersaarde, voortreffe-
lijke pijp en pottenbakkersaai'de, kool-, sago- en kokos-palmen, roode
en gele gomboomen, mahagoniehout, vele soorten van eucalyptus,
waaronder eene soort, die heerlijke manna in overvloed oplevert,
ijzerhout, rozenhout, eene nieuwe soort van cajeputboom, yams en
wild vlas; uit het dierenrijk de kengoeroe, de wombat, het vogel-
bekdier, de staartdieren, de dingo of Nieuw-Hollandsche hond, de
Nieuw-Hollandsche kasuaris, de prachtige menoera, de zwarte zwaan
en andere vogels; aan de kusten zeeolifanten, haaijen, wal visschen,
robben, stekelroggen, schildpadden in groote menigte, oesters, groote
mosselen, pareloesters, tripangs of holothuriën, welke in groote hoe-
veelheid naar China vervoerd worden. In de Europesche koloniën
tieren zeer wel de lïuropesche huisdieren (vooral schapen, die zeer
fijne wol geven), koren, tuinvruchten, ooft, edele zuidvruchten,
wijn, tabak, hennip, vlas, enz.
De noordelijkste punt van geheel Nieuw-Holland, kaap York, is de spits van
een schiereiland, dat ten westen door de Golf van Carpentan'a bespoelii wordt.
In dezen grooten zeeboezem, aan welks oost- en westzijde het land zeer laag
is, ligt de groep der Wetlesley-eilanden, als ook het dertig vierk. mijlen beslaande
Groote eiland. Het Inntl, dat dezen zeeboezem omringt, wordt CHrpcntaria-