Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
358 AMEIUKA.
cao Kijn de voornaamste producten. Ue liandol is belangrijk. Aan
liet hoofd der kolonie staat een gouvernenr.
Paramaribo, de eenige stad eu hoofdpl. der kolonie, nabij den mond der Su-
riname, heeft 20,000 inw. Savanna is een door Joden bewoond dorp. ZelandÏa
en Amsterdam zijn forten, en Vredenburg is een militaire hooldpost.
3. Britsch Guyana, tusschen Venezuela en Suriname, is groot
3720 V. m., en heeft 128,000 bew,, waaronder 11,500 Europeanen,
15,000 kleurlingen, 92,000 negers, 7700 Oost-Indiërs en ruim 2000
Indianen. De voornaamste rivieren zijn de Öorentija (grensrivier
van Suriname), de Berbice, de Deinerary en de Essequebo, met do
aanzienlijke takken de Rupunnni, Mazaruni en Cuyuni, Het bestaat
uit de koloniën Berbice, Demerary en Essequebo, in löl-i
door de Nederlanden afgestaan, Suiker, koffij en katoen zijn do
hoofdproducten.
(jeorqetoum (vroeger Stabroek), de Demerary, heeft 25,000, Niexiw-Amster-
dam, aan de Berbiee, 8000 inw.
VHIJ KlJIU'T&inKRIIi;!.
Behalve vele geheel vrije Indiaansche volkstammen in en tusschen
de door de Europeanen in bezit genomen landen, is het zuidelijk
gedeelte van Zuid-Amerika, van 41** tot 54" z. br., nog geheel vrij.
Het bevat:
Patag^ouië» of liet land van ^Vlag^ellan.
Dit land, ruim 22,000 vierk. mijlen groot, bevat het zuidelijk
gedeelte van het vaste land van Amerika, van de zuidelijke grenzen
der Vereenigde Staten van den Rio de la Plata af, tot aan de straat
van Magellan (Portug. Magelhaens)\ ten oosten grenst het aan den
Atlantischen oceaan, en ten westen aan het ludianenland Arauco
(Zuid-Chile) en aan den Grooten oceaan.
De vooi'naamste rivieren, de Rio Negro of Cusu Léuvxi, de Game-
rones, de Fort Desiré en de Santa Cruz, vloeijen in de Atlantische
zee. De Gallegos is van weinig aanbelang. De westkust is rotsig,
hoog en ruw; de oostkust vormt een aantal bogten. Ilet binnen-
land is tot nog toe bijna geheel onbekend, maar zal waarschijnlijk
vele woestijnen bevatten. In de westelijke deelen, waar men het
kortelings ontdekte meer Otway heeft, strekken zich de Cordilleras
de los AvdeSy met hooge bergen en vulkanen, uit tot aan kaap
Froward, bij de straat van Magellan. Het klimaat is hier i'eeds
ruw. De hoofdproducten zijn paarden, rundvee, vicugnas, zeevo-
gels, walvisschen, zeeleeuwen, zeeolifanten, honig en was. Het plan-
tenrijk is arm aan voortbrengsels. De bewoners zijn alle inlanders.
Voorheen werden do Patagoniërs voor reuzen gehouden; zij zijn dit
ook, doch niet om hunne buitengewone lengte, maar als menschen,
die de Europeanen gewoonlijk iu krachtigen ligchaamsbouw overtref-
fen. Behalve de Indiaansche dorpen, vindt men hier geen beAvoondc
plaatsen.