Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BRAZILle.
357
15. Santii Catarina bestaat nit een eiland van gelijken naam en een smal
bergachtig kustland, en beslaat TH) v. rn., met 08,000 bew. Nosaa Senkora do
Desterro, de hoofdst. in eene uitmuntende door 2 forten versterkte haven, heeft
8000 handeldrijvende inw. An lere plaatsen zijn: Leguna met 7000, S. Padro d'Al-
cantara raet 1200 inw. en Dona Francisca en Blumenau,
16. San Pedro do Rio grande do Sul, de zuidelijkste provincie van het
rijk, beslaat 3000 v. m. en telt 250,000 bew., waaronder 15,000 Duitschers. Van
de vlakke kust rijst de grond vrij steil omhoog. Pi^rto Alegre, voornaamste stad,
heeft veel handel eil 15,000 inw. Andere plaatsen zijn: 6'. Lepoldo met 1000, Aio
Purdrt met 4000, Santa Cruz met 1000, Pelosas mei 12,000, Rto Grande, hoofdst.
der provincie, met 6000 inw.
17. Minas Geraes (spr. Zjerajs). eene binnenprovincie van 11.961 v. m., met
700,000 bew., heeft onder al de provinciën van Brazilië de meeste en hoogste ber-
gen en niet minder dan 44 rivieren. Bekend is deze provincie wegens haren groo-
ten rijkdom van allerlei metalen, inzonderheid goud; dit treft men niet alleen in
rijke mijnen aan, maar ook de rivieren wentelen hare wateren als het ware opeen
goudbed, waaruit het goud door wasschen gewonnen wordt. Insgelijks heeft deze
)>rüvincie eeu schat van edelgesteenten, inzonderheid diamanten. Villa imperial-
do ouro preto, vroeger Villa rica, de hbofdst., had voorheen 30,000. thans, daar
er minder goud gewonnen wordt, 10,000 inw.; de handel, inzonderheid met Kio
de Janeiro, is aanzienlijk. Mariana heeft 500(1, Cidade da Serro mede 5000,
Cidode diamantino 6000, Sahara 9000, Paracatu 2000, S. Joao de Key 7000, Har-,
bacena en Campunha ieder 6000 inw.
18. Goyaz, eene binnenprovincie, groot 15,000 v. m., met 200,000 bew. Villa
Boa, ook Cidade de Goyaz, heeft 7000 inw.
19. Matto grosso, eeue binnenprovincie, groot 25,000 v. ra., met de in de
bosschen levende Indianen, 90,000 bew., is nog weinig bekend, en eene afwisse-
ling van bergen, uitgestrekte wouden en moera«:sige vlakten. Ook hier vindt
men goud en diamanten. Villa belia, thans Cidade de Matto grosso, de vroegere
hoofdst., telt B(i00 inw, Cuyaba, de tegenwoordige hoofdst., heeft 10,000 en Villa.
Maria 800 inw..
CfïUY^ilV.«.
Het oude Guyana reikte van den Maranjon tot den Orinoco; het
zuidelijk gedeelte behoort thans tot Brazilië, en het westelijke tot
Venezuela. Het overschietende gedeelte bestaat uit de koloniën
Cayenne, eene Fransche, Suriname met de stad Parawan'óü, eeue Ne-
derlandsehe, en Berbice, Demerary en Esseqnebo, eene Engelsche be-
zitting, alle aan de Atlantische zee gelegen. De bodem is, in het
noorden vooral, vlak, laag en vruchtbaar, doch niet gezond. In het
zuiden echter hooger en bergachtig, met producten als in Brazilië,
doch geen mineralen.
1. Fransch Guyana, of de kolonie Cayenne, is de ooste-
lijkste, en wordt begrensd door de rivieren Marony en Üyapoc. Do
oppervlakte is 1400 v. m., en de bevolking 25,000 zielen (waaronder
I slaven). Het zuiden is met wouden bedekt en weinig bekend; ka-
toen , suiker en cacao zijn de voornaamste producten.
Caijenne, de eenige stad, op een eilandje in de Cayenne, heeft 5000 inw.
2. Nederlandsch Guyana, of de kolonie Suriname, inge-
sloten door Fransch, Braziliaansch en Engelsch Guyana, is groot
2800 V. ra., met 62,000 bewoners (12,250 vrijen, 40,450 slaven,
1000 Indianen en 8000 boschnegers), behalve 20,000 Maron-negers
in de binnenlanden. Het wordt besproeid door de Marony aan de
Fransche, de Corentyn aan de Engelsche grenzen, en in het midden
door de Suriname met de Commewyne. Suiker, koffij, katoen cn ca-