Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
356 amkiïika.
regcntij'l door de vclc rivieren, die de provinciën bevatten, overstroomd wor-
den. Deze vruchtbare grond is grootendeels met ontzaggelijke bosschen bedekt,
en zeer weinig bebouwd en bewoond. Para beslaat 20,500 en Amazonas 29,60ü
v. m., terwijl de eer sie prov. 21)5,000 en de laatje 2U0.000 bew. telt. BeUm of
Para, de hoofdst. in eene ongezonde streek, is fraai gebouwd, en heeft 32,000
inw., die aanzieidijken handel drijven. Andere pjaatseu zijn: Cameta met 10.000,
Santarem met 3000, Macapa met 2700, Obydos met 2200, Manoas met 1000 en
Barcellos met 500 inw. Caviana en Maraja zijn vruchtbare eilanden in den Ma-
ranjon.
3, Maranjon (Portug. Maranhao of Maranhon), groot 4000 v. m., met
2riü,000J>ew., draagt haren naam naar de rivier, die haar bespoelt. San Lw's de
Maranhao, de versterkte hoofdst. op een eiland, heeft 34,000 inw., waaronder veie
Engelschen en Noord-Amerikanen, en drijft aanzienlijken handel. Andere plaat-
sen zijn Alcontara en Guimaraens.
4 Piauhy, 4000 v. m groot, met 50,000 bew., is een vlak land, met de 150
m. lange Parnahjba als hoofdrivier. Oeiras, hoofdst., in eene bergkom, heeft
4000 inw. Parnahyba heett 5000 en Paranagoa 700 inw.
5. Ce ara, 180Ü v. m. groot, met 275.Oub bew., is ann de kust eene vlakte, en
binnenwaarts een bergland. Onder de rivieren is do Jaquaribe de voornaamste,
terwijl de provincie naar d«^ Ceara haren naam ontvangen heeft. Ceara^ eene ver-
sterkte havenstad, heeft 30,000, Aracaty, handel- en havenstad, 5000 inw.
G. Rio grande del norte, genoemd naar de rivier van geiijken naam, l:ie-
slaat 1500 v. m. en heeft 100,000 bew. Natal, hoold-, haven- en handelst., heeft
H),000 inw.
7. Parahyba, groot 932 v.m,, met 300,000 bew.. is aan de knst vlak en vau
binnen bergachtig. Parahyba do norte, de hoofdst., telt 15,000 inv,-. en drijft veel
handel.
8. Pernambueo, groot 6480 v. m,, met 760,000 bew., is aan de kust vlak
en van binnen hoogland. IJet katoen van deze provincie wordt vour het beste
van Brazilië gehouden. Pernambueo of Pernambueo, de hoofd- en belangrijke han-
delstad aan dc Capibaribe, bestaat uit 3 steden of deelen, en heeft 65,000 inw.
Goyauna heeft 4000 inw. Nabij de kust ligt bet eiland Hamala, met 2000 bew.;
ook behooren tot deze provincjc de eilanden Fernando de Noronha en Trinidad,
vun welke het eerrte 45 m. ten n. o. van kaap S. Kogue en het andere 150 m.
van Espiritu Santo in de Atlantische zee lij^t.
y. ]>üs A lago as beslaat 910 v. m., telt 296,000 bew., p.n is wederom laag
aan de kust, doch bergachtig in het binnenland. Villa do Forte dos .4/0^005,
hcofdst. aan de zuidzijde van een groot meer, heeft 6000 inw. en levendigen han-
del. Andere steden zijn: Macejo met 5000, Porto Calvo, havenstad met 6000 en
Penedo de S, Francisco met 4000 iuw.
10. Sergipe, groot 856 v. m., met 146,000 bew. Sergipe of O'dade de Ss
Christovao, dc hoofdst., heeft vele fabrieken en handel en 20,000 inw.
11. Bahia, dus naar de heerlijke baai genoemd, waaraan zij ligt, beslaat
4500 v. m en teil 800,000 bew. Bahia {S. Sfdvador da Bahia de todos os Santos),
de door vele sterkten verdedigde hoofdst., na Rio de Janeiro de grootste en
rijkste handelst. van Brazilië, ligt deels tegen eene steile lioogte, deels aan den
voet er van, aan de spits eener landtong, in de 100 v. diepe Allerheiligenbaai,
die zoo ruim is, dat zij al de zeeschepen der geheele aarde, voor eiken wind
beschermd, zou kunnen opnemen. Deze stad, met hare door verscheidene forien
verdedigde haven, bestaat uit de boven- en benedenstad, waarhij nog 3 voor-
sreden komen, en heeft vele uitmuntende gebouwen, fabrieken en 200,000 inw.
Ilha Taporica is een eiland met 16,000 bew. Paraguassic en Lancoes, 2 dorpen
met 20,000 bew., zijn bekend wegens de in 1844 ontdekte diumantniijnen.
12. Espiritu Santo, groot 788 v. m., met 165,000 bew. Vittoria, hoofdst.,
heeft 10,000 inw. Andere .plaatsen zijn: Porto seyw7-o met 2700, Caravellas met
2700, Leopoldina met 11,800 en Espiritu Santo met 900 inw.
13. Rio de Janeiro, groot 900 v. m., met 600 000 bew. Dit is bijna geheel
bergland, liio de Janeiro, hoofdstad van het geheele land en residentie van den
keizer, ligt op eene landtong, aan eene baai van den zelfden naam (voluit Rio.
do Santo Janeiro, d. i. Rivier of stroom van den Heiligen Januarius), en aan den
voet van eenige lïergen. Zij is | mijl lang en welgebouwd, het middelpunt van
den Braziliaanschen handel, heeft eene haven, die door vele forten beschermd
wordt, eene nieuwe prachtige domkerk, een keizerlijk paleis, eene merkwaardige
waterleiding en 210,000 inw. De stad is aan alle zijden door fraaije landhuizen
en tuinen omringd; ook ligt in bare nabijheid het keizerlijke lustslot Ä Christovao.
14. San Paolo, 8350 v. m., met 380,000 bew. San Paulo, de hoofdst. , heefl
35,000 handeldrijvende inw. Suntos heelt 7000, Ignape 6500, Paranagua 5800 en
Sorocaba 11,000 inw.