Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
portugal. 19
in weerwil der constitutie van 1826, nis despoot, totdat hij in 1834 werd genood-
zaakt van het bestuur afstand te doen. Sedert 16 Sept. 1837 aanvaardde Maria
da Gloria op 16-jarigen leeftijd de regering, toen voor de tweedemaal gehuwd
met prins Feudinand van Coijcrg. Bij baar overlijden, in 1853, ging de kroon
over op haren zoon, die, iii 1855 meerderjarig geworden, als DomPEORoV den
zetel heeft beklommen. De troonopvolging is sedert 1826 beperkt monarchaal, en
erfelijk in de mannelijke en vrouwelijke linie; de troonopvolger voert den titel van
kroonprins, en de oudste zoon van dezen h^Qt Prins van Beira. De verdere prinsen
en prinsessen dragen den naam van infantes en infanta's. De koning voert den titel
van Zijne aller getrouws te ^fajesteit,
De grootste rivieren des lands zijn: 1. de Taag (hier genaamd
Tejo , spreek Tezjoe), die in de Spaansche provincie Aragonie ont-
springt, den Zezere opneemt, en zich, na eenen loop van 120 mijlen,
beneden Lissabon in de Atlantische zee ontlast; 2. de Douro (spr.
Doroe), die in de Spaansche prov. Soria zijnen oorsprong neemt, en,
na eenen loop van 101 m., bij O Porto in de Atl. zee stort j 3. de
Minho (spr. Mienjoe], ontspringende in de Sp. prov. Galicië, en zich
bij Caminha in de Atl. zee ontlastende; en 4. de Gaadiaiia, die in
de 8p. prov. la Mancha, in de meren van Ruidera haren oorsprong
neemt, vervolgens onder den grond verdwijnt, vijf mijlen verder
uit liet meer Ojas de Guadiana Aveder te voorschijn komt, daarna
zuidwaarts de grens tusschen Portugal en Spanje vormt, en zich bij
de Spaansche stad Avamontc mede in de At!, zee ontlast. DeZma,
de Cavado ^ de Bovga^ de Mondego en de Sado zijn kustrivieren.
De grond is aan de kusten vlak en zandig. Binnen 'slands heeft
men vele bergen^ tusschen welke men weinige belangrijke vlakten
aantreft. Middelmatig hooge bergketens, van Spanje afkomende,
doorsnijden ;-het land hoofdzakelijk in eene rigting van het noorden
naar het zuiden. Het aanzienlijkste en hoogste gebergte des lands
is de Serra d' Estrelha (spr. d' Estrelja), van 6 tot 7000 voet hoog,
waarop de sneeuw vrij lang blijft liggen; eene voortzetting er van
is de Serra de Cintra, en een tak de Serra iCAlcoha. Eene andere
bergrij, die uit Spanje komt, heet 'ter plaatse waar zij de Portu-
gesche grenzen overschrijdt, Geres^ en eindigt ten noorden van den
mond der Bouga bij den oceaan. Langs den Douro, dien zij tot aan
zijnen uitloop in den oceaan volgt, levert zij den uitnemendsten Port-
wijn op. Het meest bekende voorgebergte is Kaap St, Vincent, het
zuidwestelijkste punt van Europa, dat den Nederlanders inzonder-
heid hunnen Reimek Claessens herinnert. Niettegenstaande de
bergachtige gesteldheid van den grond en sommige heiachtige stre-
ken, is het land van nature zeer vruchtbaar en welig, voorname-
lijk door de rivieren. De luchtgesteldheid is aangenaam en gezond,
wel warm, maar niet zoo heet als in het zuidelijk gedeelte van Spanje,
dewijl de zeewinden en het gebergte die warmte doorgaans matigen.
Sneeuw ziet men zeer zeldzaam, behalve op de hooge bex'gen.
Het aantal der producten dezes lands is aanzienlijk, maar zou
nog grooter zijn, als men van de gunstige gesteldheid des gronds
beter gebruik maakte. Men vindt er inzonderheid veel ezels en
muilezels; goede schapen; zwijnen van Chineschen oorsprong; in het
gebergte wolven; visch in groote menigte; veel wijn, inzonderheid
portwijn; zuidvruchten; vrij talrijke eikenbosschen , waaronder kurk-
en kermes-eiken, enz. Het mineraalrijk levert hier slechts weinig
op, hoewel men sporen van grooten i'ijkdom aan erts heeft ontdekt.
Er is slechts déne bekende zoutbron; doch zeezout wordt met ge-
ringe moeite verkregen. .
2'*