Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
de augkntijnsciie republiek. 351
üiienos Ayres, Entre llios, Corrientes, SantaFe, San
Luis della Punta, Córdova, Santiago del Estero, Men-
doza, San Juan della Frontera. Eioja, Catamarea, Tu-
c-uman, Salta en Jujuy. Steden zijn:
Buenos-Ayres, regelmatig aangelegde hoofdstad van de geheele republiek en
zetel van bet generaal congres, aan den regteroever der la Plata, heeft een
fort, eene universiteit', eene reede, sterken handel en ruim 100,000 inw. SantaFe,
fraai aangelegde stad, met veel nijverheid, heeft 6000, het op eene rots gelegen
vlek Rosaria 4000 en Bajada 6000 inw. Corrientes, hoofdstad van den staat van
dien naam. a>in de zamenvloeijing van de Parana en den Paraguay, heeft 6000 inw.
Cördova, in het binnenland, met veel handel in muildieren, heeft 15,000, Alta
Gracia 4000. San Luis de Punia 15,000 inw. Mendoza, aan den voet der Andes,
heeft 20,000 inw., die veel handel drijven in wijn, welke aldaar wordt aangekweekt.
S. Juan de la Fronte^^a heeft mede veel wijnbouw en wijnhandel en 8000 inw. Rioja
heeft 300'», Catamarea 4500 en Santiago del Estero 4000 inw. Tucumnn, in eeu
oord, dat rijk is aan zuidvruchten, heeft 12,000, Salta, met veel handel in paar-
den en muildieren, 9000 en S. Jujuij 2000 inw.
URUOrAY.
Ue republiek Orierital da V Uruguay, d. i. ten oosten van den
Uruguay (spr. Oeroejoeaj), ook Monta-Video genoemd, was voorheen
een gedeelte van het Spaansche onderkoningrijk de la Plata, eigen-
lijk de zoogenoemde lianda QrieniaL Van 1822 tot 1828 was het
eene provincie van Brazilië, en droeg alstoen den naam van Cis-
platina, d. i. aan deze zijde (ton noorden) van de rivier la Plata,
Met maakt thans eene onafhankelijke republiek uit, grenzende aan
Brazilië en de staten van la 1'lata, en Avordt bespoeld door den
Atlantischen oceaan. Het is 4900 vierk. mijlen groot, en heeft
250,000 bewoners. De rivier la Pinta maakt aan den zuid-, en de
Uruguay, naar welken de republiek haren naam voert, aan den
westkant de grensscheiding. Het klimaat ^is zeer aangenaam, de
grond bijzonder vruchtbaar, en vooral rijk aan voortreffelijke weilan-
den, waarom ook de inwoners, die meest van Spaansche afkomst
zijn, zich inzonderheid met veeteelt bezig houden.
De republiek is thans in de volgende 9 departementen verdeeld:
Monte-Video, Maldonado, Canclones, San José, Colo-
nia, Soriano, Paisandu, Duraïio en Cerre Largo. Ste-
den zijn:
Afonte-Video, de hoofdstad aan den mond van la Plata, met eene haven, eene
fraaije hoofdkerk, eene citadel, koophandel en 40,000 inw. Eenige schansen be-
veiligen de stad aan den zeekant; aan de landzijde zal men de vestingwerken
thans mede in goeden staat stellen. Maldonado, versterkte stad aan den ingang
van de Plata-rivier, heeft eene haven en veel handel in koper en huiden. Colonia
del Santo Sacramento is eene havenstad en den noord-oever van de la Plata, te-
genover Buenos-Ayres. Paysandu heeft 5000 inw. en het vlek Santo-Domingo-
Soriano veel handel.
BRAZKI.IK.
De oppervlakte van dit keizerrijk wordt geschat op 130,000
vierk. mijlen, en het getal bewoners, de nog geheel en al wilde
Indianen er buiten gerekend , op 4} i\ 5 millioen. Brazilië grenst