Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
350 AMkiïIKA.
welk eerste bekeml is geworden door den in 1704 daar ann wal ^ezetten Engel-
schen matroos Alexander Selkirk , wiens verblijf op dat eiland, volgens som-
migen, aanleiding tot den volksroman Robinson Crusoe heeft gegeven.
PARAOUAY.
Paraguay (spr. Parayoenj), voorheen een gedeelte van het Spaan-
sche onderkoningrijk Buenos-Ayres of la Plata. is 7000 v. m. groot
en heeft nagenoeg 800,000 bewoners. Het ligt tusschen Brazilië
en de republieken Bolivia en la Plata, aan de groote rivieren
de Parana en de Paraguay, en staat onder eenen dictator; de laat-
ste was Francia, die eene soort van patriarchale regering voerde
en alles aanwendde om zijne onderdanen van elke gemeenschap met
vreemdelingen af te houden, liet land is zeer vruchtbaar, gedeel-
telijk vlak, en gedeeltelijk met eenige bergketens doorsneden. Het
levert de gewone Zuid-Amerikaansche producten op, behalve edele
metalen. De thee van Paraguay is bekend.
De staat is verdeeld in 8 departementen, namelijk: Santiago,
C oncepcion, Villa-rica, Curuguatay, CandelariaiAssump-
cion, San Fernando en S. Hermengildo. Steden zijn:
Assumpcion, hoofdstad aan den oostelijken oever van den Paraguay,Ynet IB.OOO
inw. Villa-rica heeft 10,000 inw. Voorts heeft men veie zendelingsplaatsen uit
den tijd der Jesuïtenheerschappij.
ȧ AHKKIVTIJIVSCHK: REPrBIillCU of VKRKKKIOnE
STAvex V;t]«r uic;« RIO ue ii.4 pi^ATit.
Dit land, 82,000 v. m. groot, met IJ- millioen bewoners, grenst
ten noorden aan Bolivia en Paraguay, ten oosten aan Brazilië,
Uruguay en de Atlantische zee, ten zuiden aan Patagonië, en ten
westen aan Chile.
De hoofdrivier is de Parana, die zich aan de noordelijke gren-
zen met den Paragnmj vereenigt, na zich nog met den Uruguay ver-
bonden te hebben, den naam van Rio de la Plata bekomt, en zich
met eenen breeden mond in de Atlantische zee stort.
Het westelijk gedeelte des lands is bergachtig, en wordt doorsne-
den van twee hoofdketens der Cordillera's, die op hunne toppen met
eeuwige sneeuw bedekt zijn. Van den zuidkant der la-Plata-rivier,
naar Patagonië toe, strekken zich de pampa's uit, uitgebreide vlak-
ten zonder boomen of water. Niettemin zijn er in deze staten vele
streken, die eenen vruchtbaren grond hebben. Het klimaat is over
't geheel gematigd en gezond.
De producten zijn: tot uitvoer, in de gebergten goud en zilver;
vervolgens Paraguay-thee, riet (tot 1 voet dik), gom-elastiek, wol,
muilezels, ossen- en paarden-huiden, ossenhorens, paardehaar, talg,
enz.; onder het gevogelte de kasuaris; en vervolgens de voortbreng-
selen der naburige staten.
De bewoners zijn Kreolen, Spanjaarden of kleurlingen, onder-
worpen Indianen en negers.
Het land bestaat uit 14 afzonderlijke vrystaten, die gezamenlijk
tot één bondgenootschap zijn vereenigd, waarbij nog de provincie
der Zendelingschappen komt. De namen der bijzondere staten zijn: