Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
colivia. 319
kleedt. Thans, nu Cohija tot vrijhaven is verheven, neemt zij hoe
langer hoe meer in bloei en welvaart toe. Wat zuidelijker heeft
men de haven Tacupila, In Tari ja heeft men Tarija, met 3000 inw.,
*èïi in Otuquis de nieuw aangelegde stad Olidea^ voorheen Santo \
Coiazon de Jcsvs. ^
Ten zuiden van Bolivia heeft men het nog weinig bekende 10,000
v. m. groote land Gran Chaco of Chaco Gualamba, dat van
de vrij aanzienlijke rivieren Pilcomoyo, Vermejo en Salado doorstroomd
wordt. Slechts Indianen, uit vele stammen bestaande, bewonen dit
vruchtbare gewest, en leven van jagt, vischvangst en de boomvruch-
ten in de bosschen, Ilun getal wordt op 150,000 geschat.
CHIIilC.
Dit smalle kustland, bijna 7000 vierk. mijlen groot, strekt zich uit
van Zuid-Perü (waarvan het door de woestijn Atacama, die tot Bo-
livia behoort, gescheiden is) tot aan de golf vanGuayteca, in welke
het eiland Chiloë ligt. Ten westen heeft het den Grooten oceaan,
en ten oosten verheiFen zich de Coi'dillera's, die het van de Ver-
eenigde Staten van la Plata en van Patagonië scheiden, en, even-
wijdig met de zee, zich in eene drievoudige rij door het land uit-
strekken. Van deze rijen is de oostelijke de hoogste, en bevat vele
vulkanen. Langs de zee strekt zich eene vlakke kuststreek uit, met
vele rivieren bevochtigd, die echter alle eenen korten loop hebben.
De grond is in de zuidelijke deelen zeer vruchtbaar en het klimaat
bijzonder aangenaam; genoegzaam heerscht er eene bestendige lente.
Koren en wijn tieren uitmuntend. Men vindt er talrijke kudden
van allerlei soort van Europesche huisdieren, en alle Europesche
gewassen van bijzonder goede hoedanigheid. Het mineraalrijk levert
goud, zilver, koper, ijzer, lood, kwikzilver, zwavel, zee- en
bronzout, salpeter, aluin, edelgesteenten, marmer, steenkolen, enz.
Het aantal inwoners, die genoegzaam alleen uit blanken bestaan,
bedraagt 1,800,000. Alleen in het zuiden van Chile heeft men In-
dianen, onder welke de Araucantn eene groote streek land bezitten
en zich van de heerschappij van Chile hebben weten vrij te houden.
De aardrijkskundigen noemen deze landstreek Arauco, De handel is
in Chile van meer belang dan de industrie.
Deze republiek bestaat thans uit 13 provinciën, namelijk: Ata-
cama, Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Valparaiso,
Colchagua, Talca, Maule, Concepcion, Arauco, Valdi-
via,ChiloeenUnble en de 2 koloniën Magellanes en Llan-
quihue. Steden zijn:
Santiago de Chile, hoofdsfnd in eene fraaije vlakte, aan kanalen van de rivier
Maypocho; zij heeft regelmatige straten, huizen van e'e'ne verdieping (om de menig-
vuldige aardbevingen), veel handel en 38,000 inw. Valparaiso (eigenlijk
Val Pa-
radiso y d.i. Paradijs-vallei), met eene goede en versterkte haven, is de hoofdze-
tel van den handel, en heeft 60 000 inw. La Concepcion, nabij den Biobio, heeft
eene uitmuntende haven en 12,000 inw. Valdivia, versterkte haven, 3 mijlen van
daar, aan den Grooten oceaan, is thans het oord, waar men al de misdadigers
van Chile heenzendt, die tot dwangarbeid veroordeeld zijn. Aan de kust ligt
het eiland Chiloë, dat 200 v.m. groot is, en 50,000 meest blanke inw. telt. San
Carlos of Acud is do hoofdst. Andère steden zijn Chacao en Castro. Ten zuiden
van Chiloë heeft men de eilandengroep losChonos (Mossel-eilanden), die
uit vele kleine eilanden en klippen bestaan. Ook behooren nog tot Chile de 7® ten
westen van de kust liggende kleinel eilanden Jnan Fernandez en Mas-n-fuero^