Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
PERU. 347
zienbare savannen en onmetelijke bosschen Indianen in volkomen
onafhankelijkheid leven. Het klimaat is in do lage oorden heet,
in de bergstreken rnwer, maar ook gezonder.
De producten zijn nagenoeg overeenkomstig met die van Colum-
bia; alleen ontbreekt het in sommige deelen des lands aan hout.
Uit het dierenrijk komen nog in aanmerlting de lama's en de paco's,
die als tamme dieren tot lastdragen -worden gebruikt, de guana-
co's, die eenen bult op den rug hebben, en de vicugna's, die zeer
fijne wol opleveren. Het mineraalrijk levert, behalve edele meta-
len, ook koper, tin, lood, kwikzilver, edelgesteenten, steen- en
zeezout, salpeter, steenkolen, zwavel, enz.
Het getal inwoners bedraagt bijna 2 millioen, die nit blanken,
kleurlingen (Mulatten, Mestiezen, Sambo's), negers en Indianen be-
staan. De industrie is nog zeer ten achteren. De handel is van meer
belang, vooral ter zee, inzonderheid met Groot-Britanje, de Ver-
eenigde Staten van Noord-Amerika, Frankrijk en de aan den Groo-
ten oceaan gelegene Zuid-Amerikaansche vrijstaten. Een bijzender
artikel van uitvoer is de guano of Peruaansche vogelmest, die reeds
lang door de Peruanen tot het bemesten hunner velden werd ge-
bezigd; zij bevindt zich inzonderheid op eenige onbewoonde eilan-
den langs de westkust van Zuid-Amerika, inzonderheid Peru (bo-
venal op de Chincha-eilanden), en ook op eenige eilanden van Afrika,
welke sedert duizenden van jaren slechts door zeevogels bevolkt
werden, die er in ontelbare menigte op nestelen. In al dat verloop
van tijd heeft de mest der vogels zich tot bergen opgehoopt. Op
de Chincha-eilanden bevindt zich zulk eene menigte guano , dat de
hoeveelheid op 50 millioen tonnen geschat wordt.
De staat wordt verdeeld in 8 departementen, namelijk Lima,
Libertad, Junin (spr. Gbenien), Nueva Castilla, Ayacu-
cho, Cuzco, Puno en Areguipa. Steden zijn:
Lima, hoofdstad in eene aangename vlakte, 1 mijl van de zee, regelmatig ge-
bouwd, met eene hoogeschool, vele kerken, die inwendig prachtig versierd zijn,
en 75,000 inw., die aanzienlijken handel drijven. Callao, vroeger met 30,000 inw.,
de haven Lima, met 2 sterke forten, werd in 1746 door eene aardbeving, met al
de in de haven liggende sohepen, door de zee verzwolgen. Bet nieuwe Callao heelt
thans slechts 5000 inw. Chancay en iluaura hebben ieder 2000 inw. Pisco, met
16,000 inw., is eene 14,280 voet hoog gelegene bergstad, met zilvermijnen. Iluacho^
aan zee, heeft 12,000 inw. en goudaders in het nabij gelegen gebergte. Trujdlo
heeft 8000, Cajamarca 7000, Lamhayeque 2000, Pascamayo 8000, Piura 9000 en
Payta 2000 inw. Huanuco heeft 10,000, Cerro de Pasco, eene 12,000 v. hoog gele-
gen bergst., 12.000 inw. Cajatambo heeft 2000, Uuaras 7000, Tarma 6000, Jauja
(spr. Gaoega) 3000 en Guarmay 1200 inw. In de nabijheid der laatste plaats heeft
men kortelings eene onderaardsche stad ontdekt, met onbeschadigde muren van ge-
bouwen, onvergane lijken en andere voorwerpen. Guanca-Belica heeft 12,000 inw.
en goud- en zilvermijnen in de nabijheid. Guamanga, fraai gebouwde stad aan den
weg van Cuzco naar Lima, heeft aanzienlijken handel en 30,000 inw. Het vlek
Ayacucho (spr. Ajakoetsjo) is bekend door den beslissenden veldslag tusschen de
Republikeinen en de Spanjaarden in Dec. 1824. Cuzco, met 48,000 inw., in eene
vruchtbare bergvlakte, was voorheen de residentie der oude Peruaansche vorsten,
en heeft onder hare inwoners vele vlijtige en geschikte Indianen, afstammelingen
van de oude Peruanen. Van Cuzco naar Quito loopt een landweg van 700 uren,
de Inka-weg geheeten, die meerendeels de vergelijking met de oude Romeinsche
wegen kan doorstaan en hoofdzakelijk uit gehouwen steen bestaat. Eenige ge-
deelten van dezen weg liggen 12,000 voet boven de oppervlakte der zee. Puno,
12,000 v. boven de zee gelegen, heeft 13.000 inw. Arequipa, in een aangenaam
dal, 24,000 inw.