Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
346 amkiïika.
inw. Rio bamba, 8000 v. hoog gelegen, had vóór die aardbeving 20.000 inw.;
thans is eene nieuwe stad van dien naam op uur afstands van de vorige ge-
bouwd. llambato heeft 9000, Ibarra 12,000, Otavolo 20 000, Atacames 2000 en AV
viaraldes 1500 inw. Guuyaquil, aan den uitloop der rivier van dien naam in eene
baai van den Grooten oceaan, heeft veel zeehandel en 24,000 inw. Bahahoyo
heeft 10,000, Cuenca, op eene fraaije hoogvlakte, 30,000 inw. Loja (spr. Loga;,
in welks omtrek de beste kina verzameld wordt, heeft 10,000 inw. Nabij deze
stad heeft men in het laatst van 1854 aanzienlijke goudvelden ontdekt. In het
oosten heeft men een gedeelte van het uitgestrekte landschap M ayn as, langs den
Maranjon, eene bosch-wilderuis, waar enkele missiën van Jesuiten zijn.
PKRr.
De republiek Perii (spr. Peroe) bevat het voormalige Spaansche
onderkoningrijk van dezen naam, benevens de door vrije Indianen
bewoonde onmetelijke pampa* s of vlakten tot aan de grenzen van
Brazilië. Het grenst ten noorden aan Ecuador, ten westen aan
Brazilië, ten zuidoosten aan Bolivia, ten zuiden aan de woestijn
Atacama, die Peru van Bolivia scheidt, en ten westen aan den
Grooten oceaan. De oppervlakte schat men op ruim 28,000 v. m.,
en de bevolking op 2 millioen zielen.
Peru, dat zich in 1821 tot eene republiek verklaarde, verdeelde zich in 1836
in 2 bijzondere republieken, die den naam van Noord- en Zuid-Peru aannamen,
en met Bolivia een bondgenootschap sloten, onder e'én gemeenschappelijken pro-
tector. en met eene aan de Vereenigde Staten van Noord-Amerika gelijkvormige
constitutie; doch sedert 1839 is dit bondgenootschap weder onthouden, en thans
hebben Noord- en Zuid-Peru zich tot ééne republiek vereenigd. De Katholieke
godsdienst is die van den staat, cn de slavenhandel is afgeschaft. De wetgevende
magt bestaat uit 2 kamers, dc senaat en de gedeputeerden.
De voornaamste rivier is de Maranjon, die uit het bergmeer Zaï^rx
in het landschap Nueva Castilla of Tarma ontspringt, de aanzien-
lijke" rivieren cle Hvallaga of Guallaga en de ücayale ontvangt, en
reeds als een groote stroom in Brazilië vloeit. Naardien echter de
rivieren de Apurimac en Beni, waaruit de Ucayale ontstaat, veel
verder van den mond der Maranjon liggen dan het meer Lauri,
zoo kan men beide rivieren (namelijk de Apurimac en de Beni) met
meer zekerheid aanmerken, als den oorsprong aan den Maranjon
gevende. Onder de meren is het voornaamste dat van Tilicaca, dat
eene oppervlakte heeft van 300 v. m., en zeer diep is. Kondom
dit meer zijn in den jongsten tijd ontelbare graftombes van zeer
grootsche bouworde ontdekt, welke een hoogen graad van bescha-
ving der vroegere bewoners van Peru verraden, en gebeenten van
menschen van allerlei leeftijd bevatten, wier schedels schijnen te
bewijzen, dat zij aan een uitgestorven menschenras hebben toebe-
hoord. Merkwaardig is ook. aan de noordgrenzen van Bolivia, het
7 m. lange en 4 ra. breede meer Roguaguado^ welks noordelijke
uitstroomingen de groote rivieren Yutai, Yurua en Tefe vormen.
De grond bestaat uit een vlak, zandig, meestal onvruchtbaar
kustland, met vele zandheuvels; voorts uit eene hoogvlakte van 8
a 10,000 v. boven de zee, tusschen de beide ketenen der Cordillera's,
het hoofdgebergte des lands, door vruchtbare en aangename dalen
afgewisseld; en uit de pampa's, die zich van den oostelijken voet
van het gebergte tot aan Brazilië uitstrekken, alwaar in de onaf-