Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
mmmmm
DE DRIE COLUMBIAANSCHE REPUBLIEKEN.
315
Panama, aan den mond der rivier van dien naam, in een ongezond oord, aan
eene baai van den Grooten oceaan, beeft 40,000 inw. en eene uitmuntende haven.
Fortobcllo, mede in een ongezond oord gelegen, met eene haven, aan de Caribi-
sche zee, heeft 20,000 inw. Deze twee steden liggen op de landengte van Darie,
welke Zuid- met Noord-Amerika verbindt, en waarop sedert kort een spoorweg
gelegd is. Aspimvall heefc 10,000, Los Santos 6000, Chagres 900, Santiago de Ve-
ragua 5000 en S. Andreas lOOü inw.
2. De republiek Venezuela.
Dit noordoostelijk gedeelte van Columbia grenst aan de Caribische
zee, den Atlantischen oceaan, Engelsch Guyana, Brazilië en Nieuw-
Granada. beslaat 20,200 v.m. oppervlakte, en telt 1,200,000 zielen.'
De wetgevende magt vormt een nationaal congres, dat uit 2 kamers
bestaat, die van senators en volksvertegenwoordigers. De uitvoerende
magt is in handen van een president, die om de 4 jaren gekozen
wordt. Thans is de republiek in 13 provinciën verdeeld, zijnde:
Cumana, Barcelona, Margarita (een eiland, groot 18 v. m.,
met 18,000 bew.), Caraccas, Carabobo, Barquisimeto, Ma-
racaibo, Merida, ïrujillo, Coro, Varinas, Apure en
Guyana. Men heeft er de steden:
Cai'occas, welgebouwde hoofdstad in een heerlijk dal, heeft eene hoogeschool en
35,000 inw. La Guayra, versterkte stad met 6000 inw., is de haven van Caraccas ,
en bovendien de Voornaamste haven voor den koophandel des lands. Puerto
Cabetlo, versterkte stad op een schiereiland, met eene haven. Valencia, stad in
eene uitmuntend bebouwde landstreek, i uur van het fraaije meer Taoarigua
rnet 16.000 inw. Coro, stad in een onvruchtbaar oord, met sterken handel in vee,
heeft 10,001) inw. Maracaibo, stad aan het meer van dien naam, heefi 25,000 inw.
Venezuela, met 10,000 inw., op verscheidene eilanden gebouwd, en daarom wel
eens K/ein-Venetië y^enoemd, w«s eens de hoofdstad van de Spaansche general-
capitanerie. Angostura, aan den Orinoco, met 9000 inw., was eene hooftlverga*
derplaats van de Zuid-Amerikaansche omwenteling. Nieniv-Barcelona, met 15,000
inw., drijft sterken sluikhandel naar de Antillen. Cumana, | uur van de zee, aan
de golf van Cariaco, in welke de Manzanares vloeit, werd in 1797 door eene
aardbeving vernield. Weder opgebouwd, had zij in 1853 16,000 inw., toen zij
in Sept. van dat jaar op nieuw door eene aardbeving geheel werd verwoest,
waarbij 600 menschen om het leveu kwamen. De stad Vannas, in welker omtrek
beste tabak wordt aangebouwd, heeft 12,000 inw. — Het eiland la Margarita,
nabij het vaste land, werd voorheen gewoonlijk tot West-Indië gerekend, en was
om zijne parelbank beroemd. Thans is het eene afzonderlijke provincie, met de
hoofdst. Asuncion, die 3000 inw, telt, en de vrijhaven Pampetar,
3. De republiek Ecuador.
Dit zuidwestelijk gedeelte van Columbia, dat zijnen naam naar den
equator draagt, waaronder het ligt, grenst aan Nieuw-Granada,
Brazilië, Noord-Perü en den Grooten oceaan. Volgens de jongste
organisatie is deze republiek verdeeld in 8 provinciën, namelijk
Quito, Chimbora^o, Imbabura, Guayaquil, Manabi,
Cuen^a, Löja en de Archipel der Galapagos- of Schild-
pa d - ei 1 an den, welke te zamen 13,421 v. m. beslaan en 665,000
inw. bevatten. Intusschen werden de Galapagos-eilanden, wier op-
pervlakte 137 v, m. bedraagt, door een nog niet geratificeerd ver-
drag van 20 Nov. 1854, voor 3 millioen dollars aan de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika afgestaan. Steden zijn:
Snn Francisco de Quito, ook wel alleen Quito genoemd, de hoofdstad, in een
heerlijk dal, heeft eene hoogeschool, eene prachtige Franciskaner-kerk, een fraai
marktplein, aanzienlijken handel en 70,000 inw. Bij de verschrikkelijke aardbeving
van 1797 verloren hier 40,000 menschen bet leven. Mede werden door die aard-
beving geteisterd Tacunga thans met 5000, Bocza met 4000, Iluaranda met 2000