Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
342 amkiïika.
tigde bij Z. M. den Koning der Nederlanden, om in den Haag eene vereffening
van bet geschil te erlangen, welke beide partijen tevreden kon stellen.
Dien ten gevolge is de bezetting van Aves weder afgehaald en naar de vaste
kust overgebragt. Doch het bleek dat de Venezulanen niet bekend waren met de
plaatselijke gesteldheid van een land, waarop zij aanspraak maakten. Zij wisten niet
dat er geen drinkbaar water was; want de manschap leed er zulk eeu dorst, dat
men het wit van de eijeren moest uitslurpen om dien te lesschen.
Thans zal men door middel van aardrijks- en geschiedkunde moeten beslissen,
aan wien het regt van eigendom van het eiland in questie toekomt.
3. D« llaliama- of Emcay^clie eilanden.
Deze liggen tusschen St. Domingo en Oost-Florida, en behooren
aan Engeland. Zij zijn omstreeks 500 in getal en meestal klippen.
(Van cayo, het Spaansch woord voor klip, hebben de Englischen
key gemaakt; van daar zoo vele eilandjes in W. I., die den naam
van Cayo oï Key dragen.) Zij beslaan te zamen 237 v. m., tellen
28,000 bew. en hebben een gezond klimaat. De grond, die meestal
uit kalksteen bestaat, is zonder stroomend water, en levert uitmun-
tend katoen, heerlijke ananassen, bananen, andere zuidvruchten, ma-
hagonihout, zeezout, visch en schildpadden op. Visscherij, scheeps-
bouw en scheepvaart zijn bronnen van bestaan. De merkwaardigste
dezer eilanden zijn:
1. Bahama, 16^ v. m., onbewoond.
2. Lucayo of Abaco, 41 v. m. Hier hebben zich Anglo-Amerikanen neêrge-
gezet en het stadje Carleton gebouwd.
3. Providence, 8 v. m., met 8000 bew. De hoofdstad Nassau is de residentie
van den gouverneur en de voornaamste handelplaats dezer eilanden; zij heelt
eene haven en 6200 inw. Voor het gouvernemenishuis staat een kolossaal stand-
beeld van Columbus.
4. Andres, ccne reeks rotsen, die in den vorm eener halve maan liggen.
5. El e u the ra, een zeer smal en bewoond eiland, waar veel imanas geteeld wordt.
6. Exuma, eene keten eilandjes, die bewoond zijn en veel zout leveren.
7. Guanah'ani (of San Salvador, het eerste punt van Amerika, dat Colüm-
nus 12 Oct 1492 ontdekte. Aan de landingsplaats, die thans Port lloive ge-
noemd wordt, staat een landhuis, dat, ter eere van Colümbus , den naam Co-
lumbia draagt.
8. Long Island is mede bewoond, en levert veel zout.
9. Crooked Islands zijn eene groep bewoonde eilanden, met de haven P/Vz-^o?/.'/».
10. Do Inaguas, Cailos-en Turks-eilanden, doorgaans vruchtbaar,en alle
bewoond.
Gewoonlijk voegt men ook nog bij de West-Indische eilanden:
3. lïe Ifermuilisclie of Somers-eilanrten.
Zij liggen ten oosten van Noord-Carolina, en zijn ruim 300 kleine,
even uit de zee opstijgende rotsen, met vele producten en een ge-
zond, aangenaam klimaat. Zij beslaan te zamen 12 v. m., hebben
12,000 bew., en zijn het eigendom der Engelschen.
Op St. George heeft men de hoofdstad van dien naam, die 3000 inw. telt.
Bermuda, het grootste eil., beeft de versterkte haveu Hamilton. Ireland, ecn
ander eil., heeft mede eene zeór goede haven.
m. ZUID-AMERIKA,
Dit land, welks grootte op 325,000 v. m. geschat kan worden,
is misschien het vruchtbaarste van den geheelen aardbodem. Dc
ontzaggelijke Andes-keten doorloopt het op eeno uitgestrektheid van