Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
340 AMKiïikA.
c. St. Jean, groüt 1 v. m.. met .5000 bcAv.
Deze eilanden hebben verscheidene zendelingspiaataen tot bekeering van negers.
Aan de Britten behooren de eilanden:
a. Virgin-Gorda oi' Spanish -town, groot 34. v. m. en
b. Tortola, v. m. gmot en welbebouwd, te zamen met 8300 bew. Hiertoe
behoort mede het lage en vlakke eiland Anegada.
Aan de Spanjaarden behooren de Passage- en S 1 angen -eilan den , te
zamen 7 v. m., met 3000 bew., en het onbewoonde Krabben-eilund, waarvan ook
de Denen en Britten gebruik mogen maken.
De overige kleine Antillen -worden onderscheiden in eilanden ho-
ven of iv en eilanden onder den wind. Tot de eersten [isla hnrloventa,
windward isles) rekent men die, welke, nit hoofde van hunne ooste-
lijke ligging, aan den voortdurenden oostenwind der heeto lucht-
streek het meest zijn blootgesteld ; tot de laatsten (isla sotoventa, lee-
ward isles) telt men die, welke hem door hunne ligging later krijgen.
b. De eilanden in of boven den wind.
1. St. Eustatius (1 v. m., met 2000 bew.), ten zuidoosten van de Maagden-
eilanden, den Nederlanders toebehoorende, bestaat slechis uit 2 hoone bergen,
en is daardoor voor den sluikhandel van veel belang. Ten noordwesten van
daar ligt
2. Saba (1 v. m., met 1700 bew.), dat ook aan de Nederlanders behoort.
3. St. Martin (4 v. m., met 3000 bew.), ten noorden van St. Eustatius; het
zuidelijk gedeelte behoort aan Nederland, het noordelijke aan Frankrijk.
4. Anguilla of Slangen-eiland, ten noorden van St. Martin, behoort,
benevens het eiland Barbuda, aan de Engelschen. Beide beslaan te zamen 6 v m.,
met 3000 bew.
5. St. Barthélémy (3 v. m., met 18,000 bew.), ten zuidoosten van St. Mar-
tin. met de hoof«lplaats Gustavia, behoort aan de Zweden,
6. St. Chris tophel of St. Kitts (3 v. m., met 25,000 bew.), ten zuidoosten
van St Eustatius, is in het midden vol bergen, waaronder de hooge Mount Mi-
sery of Berg der Ellende. De hoofdstad Basse-terre heeft 7000 en Sandy-point
-lüoo inw.
7 Newîs(l| V. m., met 11,000 bew.), ten zuiden van St. Christophel, met
de enkele stad Charlestown.
8. ^lontserrat (2 v. m., met 8000 hew.), ten zuiden van Newls.
9. Antigoa (5 v. m., met 37,000 hew.), ten noorden van Guadeloupe en uit-
muntend bebouwd, waarin St, John y hoofdstad met 16,000 inw. — De 4 laatstge-
noemde eilanden behooren aan de Britten.
10. Guadeloupe (31 v. m., met 140,000 bew.), ten zuiden van Antigoa en
rijk aan suiker en koffij , een Fransch eiland , wordt door de Zoutrivier, een smallen
zeearm, in 2 eilanden verdeeld, waarvan het oostelijke Grande-Terre en het wes-
telijke Basse-Terre heet, met de hoofdsteden Grande-Terre en Point a J^tre. Tot
dit gouvernement behooren ook de eilanden Desiderade of Desirade, Marie ga~
tante, en les Saintes oï de Heilige eilanden, waarvan de eerste ten oosten en de
laatste ten zuiden van Guadeloupe ÜL^gen.
11. r>ominica (14 v. m., met 24,000 bew.), ten zuiden van Guadeloup.'ï, in
het midden zeer bergachtig, behoort den Engelschen. De hoofdstad Roseau heeft
4000 inw.
12. Martinique (14 v. m., met.25,000 bew.), het voornaamste eiland der
I'ranschen, met vele rivieren en uitmuntende baaijen. De koffij is beroemd we-
gens hare voortreffelijke hoedanigheid. De hoofdstad St. Pierre heeft aanzienlijke
gebouwen, veel handel en 30,000 inw. Port Royal heeft 12,000 en Port Trinité
4000 inw.
13. St. Lucie, ten zuiden van Martinique, is 10§ v. m. groot, heeft 25,000
bew. en levert zeer goede koffij op; de hoofdplaats Por^ Ca^^r/cs heeft eene goede
haven en 5000 inw.
14. St. Vincent (bijna 8 v. m., met 28,000 bew.), ten zuiden van St. Lucie,
met de hoofdstad Kingston.
15. Barbados (10 v. m., met 126,000 bew.), het oostelijkste der Antillen, brengt,
behalve de gewone producten, bijzonder veel oranjeappelen en citroenen voort.
Het ligt ten oosten van Sr. Vincent en is buitengewoon wel bebouwd. De ver-