Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
WEST-INDIO.
330
met 12,000 inw. Son Carlos de Matanzas, havenstad, heeft vele fabrieken, 25,000
inw., en is na Havana de belangrijkste handelstad van het eiland. Cardenas heeft veel
handel in honig en 1500, Villa Clara 1000, Trinidad veel handel en 13,000,Juan
de los Remedios 8000, Espiritu Santo 11,000, Fuerto principe, binnen in het eiland,
50,000 inw. ; deze laatste siad is wegens hare eigaren beroemd. Baracoa is eene
havenstad aan de noordkust. Santiago de Cuba, havenstad aan de zuidoostkust,
heeft 28,000 inw. Onder de tot Cuba behoorende eilandjes is Isla de Pinos
(Pij n bo om-ei lan d) het grootste, en heeft bet vlek Reyna Amalia, met 200
inw., tot hoofdplaats.
2. Jamaica. {Engelsch.) Oppervl. 270 v. m., met 500,000 bew.,
waaronder slechts 40,000 blanken. De slavernij der negers is se-
dert 1834 liier, gelijk op alle Engelsche koloniën, afgescliaft. De\)in-
nenlanden van het eiland bestaan uit een wild, boschrijk gebergte,
dat zich ter'hoogte van 7600 voet verheft, en waar men eene vrije
negerkolonie heeft. Yan de 40 rivieren is slechts de Ziaarte rivier
[BlacJc river) een eindweegs bevaarbaar. Voortbrengselen zijn suiker
(rum), koffij en piment.
Kingston, met 35,000 inw., is de belangrijkste handelst, van het eiland, en heeft
eene uitmuntende haven. Spanish-toirn, met 5000 inw., is de hoofdst. en residen-
tie van den gouverneur. Fort Roual, met 20,000 inw., is eene voorname handel-
en de voormalige hoofdstad. Montego-bay is eene haven- en handelst, met 4000
inw. Port Antonio ligt aan het noord-oostelijkste einde van het eiland. — De aan
schildpadden rijke Kaimans-eilanden staan mede onderden gouverneur van Jamaica.
3. Haiti. Oppervl. 1385 v. m., met nagenoeg 1,000,000 bew. Dit
eiland, vroeger St. Domingo genaamd, is het vruchtbaarste van ge-
heel "VVest-Indië; koffij en katoen zijn de hoofdproducten, die tot
uitvoer dienen. Jïet eiland bestaat uit 2 vrije negerstaten:
a. Het keizerriß Haiti, of het westelijk gedeelte.
Hoofdst. Port-au'Prince, met eene goede haven en 30.000 inw. Men had hier
in 1842 eene zware aardbevinc. Kaap Haiti (vroeger Cap Français) heeft 10,000
inw. Andere steden zijn: Fort Jjauphin, Port de Paix, le Mole St. Nicolas,
Goinaves, St. Marc, Jeremie, les Cayes, Jacmel en Leogane, aile havensteden.
h. De republiek St. Domingo, of het oostelijk gedeelte.
Hoofdst. St. Domingo, met 16,000 inw. en eene uitmuntende haven. Dit is de oudste
stad in Amerika. M'en heeft er een gedenkteeken voor Colcmbus. Santiago, aan
de rivier van gelijken naam, heeft 12,000, Vega, of la Concepcion de la Vega real
8000 inw. —Onder de vele eilanden, die lot Haiti behooren, zijn Tortuga, Go-
nave, Saona en Samana de grootsten.
Porto-rico. (Spaansch.) Oppervl. 182 v. m., met 400,000 bew.,
waaronder 40,000 slaven. Men heeft er schoone bergen en dalen,
heerlijke bosschen en watervallen. Voortbrengselen zijn: Portorico-
tabak, koffij , suiker.
San Juan de Porto-rico^ hoofdst. en sterke vesting, heeft een groot tuighuis
haven, handel en 30,000 inw. S. German heeft 8000 en Aguadilla 2500 inw.
b. De Kleine Antillen of Caribische eilanden.
Deze verdeelt men wederom in:
a. De Maagd en-eil an den.
Eene groep van 60 kleine eilanden, ten oosten van Porto rico, van welke 3
aan de Denen behooren, namelijk:
O. St. Thomas, IJ v. m. groot, met 13,000 bew. De eenige stad, St, Tho-
mas, heeft 12,000 inw.
6. St. Croix, ecn zeer vruchtbaar eiland, groot 3^ v. m. met 25,000 bew., is
in 346 plantaadjen verdeeld. Christiaanstad\\ooï<\-, handel- cn havenst., heeft
8500 inw. Frederikstad heeft 1200 inw.
22*