Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
338 AilERïKA.
4. Nicaragua, 1550 v. m. met 300 000 bew. (6000 blanken,
130,000 Indianen en 164,000 kleurlingen).
Leoriy hooftlst., nabij bet raeer Nicaragua, met 20.000 inw., is levendig door
handel en kunstvlijt. liealejo, met eene zeer veilige haven, aan den Grooten
oceaan, heeft 1000 inw. Chinandegay in eene schoone vlakte, heett 9000, Mana-
gua 10,000, Granada y met handel en scheepvaart, 12,00ü, 10,000 en AVca-
'raguQy aan het meer van dien naam, 9000 iuw.
5. Costa-rica, groot 1500 v. m., met 100,000 bew. (75,000
blanken, 10,000 Indianen en 15,000 kleurlingen).
San Joséy de fraai gebouwde hoofdst., heeft 20,000 inw. Cartago, levendige zee-
stad met 28,000 inw., aan de Caribische zee, werd in 1841 dotu- eene aardbeving
vreeselijk geteisterd. Ahjuela heeft 10,000, Ileredia 8000 en de vrijhaveu Punta
Arenas 1500 inw.
n. WEST-INDIË.
De West-Indische eilanden, waaronder men de Antillen en de Ba-
hnma-fiilanden verstaat, scheiden de Atlantische Zee van de Golf van
Mejico en de Caribische zee. Zij beslaan 4678 v. m. en hebben bijna 4
mill. bew., meest Afrikaansche negers (slaven, vrije en maron-negers),
voor het overige Europeanen, en enkele Cariben of inlanders. (Het
Spaansche woord cariöe beteekent mensckeneier.) De bodem is vul-
kanisch , bergachtig, doch vruchtbaar. De plantaadjen leveren sui-
ker (rum), koffij, katoen en indigo op; voorts tabak, rijst, cacao,
piment, enz.
West-Indië wordt staatkundig verdeeld in:
Spaansche bezittingen..............2505 v.m., met 1,750.000 bew.
Britsche » ..............690 » » 805,000 »
Fransche " ..............55* » » 260,000 »
Deensche » ..............5^- » » 40,000 »
Nederlandsche » ..............35 « » '28,000 »
Zweedsche » ....... 2 » v 18,000 »
Vrij West-Indië........... 1385 » » 1,000,000 »
4678 v. m., met 3,901,000 bew.
De volgende groepen behooren tot West-Indië:
1» 19e /%atillen«
Deze worden verdeeld in de Groote en Kleine Antillen.
a. De Groote Antillen zijn de volgende 4:
1. Cuba. {Spaansch.) Oppervl. 2300 v. m.,, met ruim 1 mill. bew.,
waaronder de helft slaven. Eene bergketen, äe Sierra de Cobre^looj)t
door het geheele boschrijke eiland, en bereikt eene hoogte van 7000
voet Men heeft er vele kustrivieren; voorts landbouw, veeteelt en
plantaadje-bouw.
Havana, aan eene baai der noordwestkust, met de voorsteden 175,000 inw. tel-
lende, is de schoone, door handel bloeijende hoofdstad, met eene voortreffelijke ha-
ven, die ruim 1000 schepen kan bevatten, en tevens eene voorname vesting, met8
forten. Andere steden zijn: Guanavacoa, aan de zelfde baai,waaraan Havana ligt,