Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE REPUBLIEK MEJICO. 335
10. De staat Chihuahua is grootendeels eene hoogvlakte met een onvrueht-
haren grond, doch heeft een grooten rijkdom aan gond- en zilvermijnen. De op-
pervlakte beslaat 3373 v. m., en de bevolking bedraagt 148,000 zielen. Chihuahua,
de hoofdst. met rijke zilvermijnen in de nabijheid, heeft 14,000 inw., die leven-
digen handel drijven. San José del Farral is eene bergstad met 5000 inw.
11. De staat Durango, 2638 v. m. groot, met 163,000 bew., een aan goud,
zilver en ijzer rijk hoogland. Durango, de hoofdst., 6624 voet boven de zee ge-
legen, heeft 22,000 industriële inw. JSomhre de Dios, mei 7000, en San J aan del Hio
met 10,500 inw., drijven uiigebreiden handel in brandewijn. Guarizamey met 4000
en Papasquiaro met 5600 inw., zijn berg vlekken.
12. De staat Cohabuila, groot 11,000 v. m., met 75,500 bew., is gedeeltelijk
bergland en gedeeltelijk vlakte, waar groote bosschen met prairiën en vruchtbare
dalen atwisselen. Saltdlo, de hoofdst., heeft 20,000 en Monclova of Cohahuila
3700 inw.
13. De staat Tamaulipas, groot 1200 v. m., met 120,000 bew,, ig eene kust-
streek langs de golf van Mejico. Vittoria, voorheen Santander, is de hoofdst. met
12,000 inw. Tampico de las Tamaulipas, aan den Tampico, met 10,000 inw. is
thans na Vera Cruz de aanzienlijkste haven der republiek. Soto de la Marina,
havenstad aan de golf van Mciico, heett 3000 inw. Matamoros, nog vóór wei-
nige jaren een klein dorp aan den zuidelijken oever van deu Hio del Norte, is
thans eene fraai gebouwde handelstad met 10,000 inw.
'14. De staat Nieuw-Leon, groot 943 v. m., met 135,000 bew., heeft wel een
vruchtbaren grond, maar is nog weinig bebouwd. Monterey, de hoofdst. aan eenen
arm van den Tigre, heeft 18,000 inw., en rijke goud-, zilver- cn loodmijnen in
de nabijheid. Linares, zetel vari een hooggeregtshof, heeft 6000 inw.
15. De staat Zacatecas, 848 v. m. groot, met 356,024 bew., is een aan edele
metalen rijk bergland. Zatatecas, de hoofdst., met belangrijke zilvermijnen, heeft
eene munt, sterken transito-handel en 25,000 inw, Sombrerete, bergstad met rijke
zilvermijnen, heeft 14,000 inw. Aguas Calientes heeft haren naam naar hare heete
minerale bronnen; voorts heeft zij eene aanzienlijke lakenfabriek en 15,000 inw.
16. Ue staat San Luis Potosi, groot 848 v. m.,met3700 bew., is in het oosten
laag en in het westen een hoog bergland, met rijke zilvermijnen. San Luis Potosi,
de hoofdst. in een aangenaam dal, met eenigo industrie en handel, heeft met de
uitgebreide voorsteden 40,000 inw. Cartorce, 8800 voet boog gelegen, met 4000
inw., heeft zilvermijnen, die thans echter weinig meer opleveren.
17. De staat Vera-Cruz, 1660 v. m., met 264,000 bew., is een smal kustland
aan de golf van Mejico, waar eene drukkende hitte heerscht. Landwaarts in ver-
heft zich de grond tot eene hoogvlakte, waarop zich zeer hooge bergtoppen, zoo
als de Citlaltepetl en de Coffre de Perote, verhefïen. In de bosschen van dezen
staat groeit de jalappe. Jalapa (spr. Galapa), de hoofdst., in eene romantische
ligging, aan den voet van hooge bergen, heeft 15,000 inw. Villa nueva de la
Vera-Cruz, fraai gebouwde stad iu een dorre vlakte, waar het geheel aan stroo-
mend water ontbreekt, zoodat men zich met regenwater moet behelpen, is het
middelpunt van den handel met Europa, Noord-Amerika en de Antillen, en heeft
met de voorsteden 9000 inw. Tegenover de kleine haven ligt op een eiland de
vesting SanJuan de XJloa. Vera-Cruz ligt niet op de plaats, waar Cortez op 21
April 1519 landde, maar 3 leguas daar van daan; want de stad, die Cortez daar
bouwde en Villa rica de la Vera-Cruz noemde, werd reeds drie jaren daarna ver-
laten, en meer zuidelijk Villa antigua de la Vera-Cruz gebouwd, dat men echter
in 1580 ook verliet en daarvoor hèt tegenwoordige Nieuwe Vera-Cruz stichtte.
Pueblo viejo de Tampico is een havenstadje met 2000 en Alvarado met 2400 inw.
Tuzpan en Guasacualco zijn beide kleine havens. Cordova met 6100 en Orizaba
met 20,000 inw. zijn steden met veel tabaksbouw. De bergstad Perote heeft
3400 inw.
18. De staat Tabazco is een kustland aan de Mejicaansche golf, groot 483
v. m., met 64,000 bew. Villa Hermosa de Tabazco, de hoofdst., heeft 4000 inw.
19. De staat Yucatan, de oostelijkste der republiek, groot 2256 v. m., met
68,200 bew., is een schiereiland, dat door de Campeche- en de Honduras-baal
gevormd wordt. De grond is over 't geheel vlak en laag en met groote bosschen
bedekt, meestal van mahagoni- en campeche-hout, waarin de grootste rijkdom van
Yucatan bestaat; echter vindt men er ook vele plantaadjes. Merida de Yucatan, de
hoofdst., in eene dorre vlakte, heelt 40,000 inw. Campeche, ex^enW^k San Francisco
de Campeche, aan den mond van den Kio de San Francisco, is eene versterkte
haven- en handelstad met 12,000 inw. ValladoUd heeft 4000 inw. Sizal en Nueva
Malaga zijn kleine zeehavens. Carmen is een eiland in de Laguna de Terminos.
Merkwaardig zijn in Yucatan de vele ruïnen van oude gebouwen, inzonderheid
die van de oude stad Itzalane. — De Engelschen hebben in deze provincie eene
bezitting, Honduras genaamd, die uit landstreken ontstaan is, welke hun eerst
i?